Oulun Energian logo

Oulun Energian työntekijä tarkastaa putkia Biovoimalaitoksella.
Oulun Energian työntekijä tarkastaa putkia Biovoimalaitoksella.

Yritysasiakkaiden kaukolämmön laskutusperusteena jatkossa laskutusvesivirta

Oulun Energian kaukolämmön yritysasiakkaiden perusmaksun laskutusperuste muuttuu sopimusvesivirrasta laskutusvesivirtaan 1.6.2024 alkaen.

Kaukolämmön laskutus on aiemmin perustunut kaukolämpöverkkoon liittymisen yhteydessä LVI-suunnitelmissa ilmoitettuihin teholukemiin. Jatkossa perusmaksu pohjautuu laskutusvesivirtaan eli todelliseen lämmitystarpeeseen, joka määritellään kulutusdatasta.

Laskutusvesivirtaan siirtyminen mahdollistaa sen, että kiinteistössä tehdyt energiatehokkuustoimenpiteet vaikuttavat automaattisesti seuraavan vuoden perusmaksuihin. Asiakas voi siis jatkossa itse vaikuttaa kaukolämmön perusmaksuun esimerkiksi hyvällä jäähdytyksellä tai tasaisella lämmönkäytöllä. 

Laskutusvesivirta tarkoittaa kaukolämpöveden huippuvirtausta lämmönsiirtimen läpi Oulun alueen mitoituspakkasella -32 °C. Laskutusvesivirta lasketaan lämmityskauden tuntitason energiankulutuksen sekä kaukolämmön meno- ja paluulämpötilan erotuksen avulla.

Kaukolämmön perusmaksun laskentakaavat pysyvät samoina, mutta laskutusvesivirta voi poiketa aiemmasta sopimusvesivirrasta riippuen mittaustuloksista. Perusmaksu voi siis nousta, laskea tai pysyä samana. Muutos ei koske omakotitaloja, jotka ovat pääosin alimmassa perusmaksuluokassa. Alla on esitetty voimassa olevat laskutusvesivirran laskentakaavat:

Laskutusvesivirta

Perusmaksun laskentakaava

Pientalo, sopimusvesivirta (V) 0-0,2

508,72 €/v

Rivitalo, pieni kerrostalo, laskutusvesivirta (V) 0,21-5,0

2,973 x (34 € + 520 € x V) x 1,24

Suuri kerrostalo/kiinteistö, laskutusvesivirta (V) yli 5 

2,973 x (1134 € + 300 € x V) x 1,24

Laskutusvesivirta tarkistetaan vuosittain, mutta ensimmäisen tarkistuskerran jälkeen asiakkaita tiedotetaan vain niissä tapauksissa, joissa perusmaksuun tulee muutos.

Uudet kaukolämpöön liittyjät tarkistetaan kolmen lämmityskauden jälkeen, jotta mittausdata perustuu vakiintuneeseen kulutukseen.

Käyttöpaikkakohtaiset laskutusvesivirtalaskelmat

Jokaiselle asiakkaalle on lähetetty käyttöpaikkakohtaiset laskutusvesivirtalaskelmat, joiden avulla laskutusvesivirta on tarkistettu. Alla on selitetty tarkemmin laskelman sisältö:

laskutusvesivirtalaskelmamalli.jpg

Kuvan selitteet:

 1. Laskutusvesivirran analyysi
  Analyysissä näet voimassa olevan sopimusvesivirran ja -tehon sekä uuden laskutusvesivirran ja -tehon. Kaikille käyttöpaikoille on määritetty hyväksytty vaihteluväli, jonka sisällä laskutusvesivirtaa tai perusmaksua ei muuteta. Tällä varmistetaan se, että laskutusvesivirtaa ei tarvitse muuttaa pienten, normaalien vuosittaisten vaihtelujen vuoksi. Jos määritetty laskutusvesivirta on kyseisen vaihteluvälin sisällä, lukee analyysissa "Rajojen sisällä", emmekä tee muutoksia laskutusvesivirtaan tai perusmaksuun.

 2. Kustannusanalyysi
  Kustannusanalyysissä näet nykyisen perusmaksun, 1.6.2024 voimaan tulevan perusmaksun sekä niiden erotuksen. Perusmaksu määräytyy laskutusvesivirrasta perusmaksun laskentakaavojen avulla.

 3. Energiankulutus vs. ulkolämpötila
  Laskutusteho määritetään tämän kuvaajan avulla laskemalla tuntitehojen avulla huipputehon suora suhteessa ulkolämpötilaan. Tällä menetelmällä määritämme käyttöpaikan huipputehon Oulun alueen mitoitusulkolämpötilassa -32 °C. Laskennassa poistetaan suurimmat poikkeamat, jotta hetkelliset kulutuspiikit tai laiteviat eivät vaikuttaisi laskentaan.

 4. Paluuveden lämpötila vs. ulkolämpötila
  Laskutustehosta lasketaan laskutusvesivirta kaukolämmön meno- ja paluulämpötilan erotuksen avulla. Laskennassa kaikille käyttöpaikoille on käytetty menolämpötilana 115 °C astetta, joka on kaukolämpöveden oletettu lämpötila -32 °C ulkolämpötilassa. Menoveden lämpötilaan asiakkaalla ei ole vaikutusmahdollisuutta, joten laskentaan vaikuttaa vain käyttöpaikan paluuveden keskilämpötila mitoitusulkolämpötilassa -32 °C (tummansininen piste kuvaajalla). Mitä matalampi paluuveden lämpötila on, sitä tehokkaammin lämmityslaitteet toimivat. Matala paluulämpötila pienentää myös laskutusvesivirtaa ja sitä kautta perusmaksua.

 

Yleisiä kysymyksiä laskutusvesivirrasta