Oulun Energian logo

Tulostiedote: Oulun Energialla kaksijakoinen vuosi

25.03.2021 / Päivitetty viimeksi 07.07.2021 08.51

Paljon toiminnallisia onnistumisia, mutta alhainen sähkönhinta, lämmin sää ja turpeen alaskirjaukset rasittivat tulosta

Vuosi 2020 oli monin tavoin poikkeuksellinen ja Oulun Energialle jossain määrin kaksijakoinen. Yhtiö onnistui pääsääntöisesti hyvin sellaisissa asioissa ja tehtävissä, jotka olivat sen oman hallinnan piirissä. Ulkoinen toimintaympäristö oli kuitenkin hankala ja toi mukanaan haasteita, jotka heikensivät Oulun Energian taloudellista suoritusta. Yhtiön liikevaihto ja tulos putosivatkin edellisvuodesta.

Toimitusjohtaja Juha Juntunen pitää erinomaisena onnistumisena Oulun Energian kahden suuren rakennushankkeen – Laanilan biovoimalaitoksen ja jätteiden laittelulaitoksen Ruskossa – saattamista onnistuneesti loppuun koronapandemiasta huolimatta.

”Yhteensä biovoimalaitos ja lajittelulaitos ovat noin 250 miljoonan euron investointi”, hän mainitsee.

Oulun Energia oli myös mukana perustamassa useiden muiden energiayhtiöiden kanssa sähkönmyyntiin keskittynyttä Oomi Oy:tä ja asiakaspalvelua tarjoavaa Ensin Palvelut Oy:tä, jotka aloittivat toimintansa huhtikuun alussa.

Järjestelyn myötä Oulun Energia -konserniin kuuluneen Oulun Sähkönmyynti Oy:n toiminnot sekä pääosa konsernin asiakaspalveluista siirtyivät uusille yhtiöille. Oulun Energialla on molemmissa niistä merkittävä omistusosuus.

Uusi strategia kiristää hiilineutraaliustavoitetta

Vuoden 2020 aikana Oulun Energia laati uuden strategian, joka yltää vuoteen 2025 asti.

”Strategiamme mukaan kehitämme edelleen ydintoimintaamme eli vahvaa sähkön ja lämmön tuotantoa sekä näihin kuuluvia jakelua ja palveluja. Uutta liiketoimintaa haemme kiertotaloudesta ja teollisista kumppanuuksista”, kertoo Juha Juntunen.

Yksi strategian kärjistä on vastuullisuuden korostaminen entisestään. Tähän liittyy myös Oulun Energian hiilineutraaliustavoitteen tiukentaminen. Nyt yhtiön päämääränä on Juha Juntusen mukaan saavuttaa hiilineutraalius kokonaan ja osittain omistamassaan energiantuotannossa vuoteen 2035 mennessä.

”Laanilan biovoimalaitos ja jätteiden lajittelulaitos tukevat erinomaisesti strategiamme painopisteitä – ensiksi mainittu energian tuotantoa ja hiilineutraaliutta, jälkimmäinen kiertotaloutta”, hän toteaa.
Tärkeitä osia strategiassa ovat myös taloudellinen kannattavuus, omistaja-arvon kasvattaminen ja Oulun pitäminen elinvoimaisena. Yhtiö haluaa myös olla Suomen energisin työpaikka. Strategian uudistuessa kävi tarpeelliseksi nykyaikaistaa myös Oulun Energian brändiä.

Taloudellinen suoritus jäi odotetusta

Vaikka lähes kaikki Oulun Energian operatiiviset toiminnot sujuivat hyvin, jäi sen taloudellinen suoritus odotettua heikommaksi. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 228,4 miljoonaa euroa, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 322,3 miljoonaa euroa. Liikevoitto puolestaan oli nyt 16,8 miljoonaa, kun se edellisvuonna oli 41,7 miljoonaa euroa.

”Oomi-järjestelyn vuoksi tunnusluvut eivät ole vertailukelpoisia, mutta silti on selvää, että euroissa mitattavia tavoitteitamme emme saavuttaneet”, huomauttaa toimitusjohtaja Juntunen.

Ulkoiset olosuhteet olivat toki vaikeat. Koronan lisäksi kiusana oli sää. Vuosi 2020 oli Suomessa mittaushistorian lämpimin, mikä osaltaan leikkasi sähkön ja lämmön kysyntää. Sähkön hinta myös putosi merkittävästi – sen tukkuhinta oli ajoittain jopa miinusmerkkinen. Tämän vaikutuksilta Oulun Energia ei onnistunut täysin suojautumaan.

Lisäksi tulokseen vaikutti merkittävästi Turveruukki Oy:n turvevarantoihin ja puupolttoainevarastoihin tehty yli 17 miljoonan euron alaskirjaus. Tämän syynä oli energiaturpeen kysynnän voimakas lasku tulevina vuosina sekä puuvarastoihin kohdistuneet arvonalentumiset.

 

Lataa Oulun Energian vuosikertomus 2020: