Energialähteet läheltä

Sähkön ja lämmön tuotantomme energialähteistä yli 90 prosenttia tulee sadan kilometrin säteeltä Oulusta. Saamme lähienergian alueelta valtaosan tarvitsemastamme puusta, turpeesta, jätteestä ja biokaasusta. Ekovoimalaitoksen käyttämästä jätemäärästä puolet tulee Oulun Jätehuollon alueelta ja loput muualta Pohjois- ja Itä-Suomesta.

Kotimainen energiantuotanto vähentää riippuvuutta ulkomaisista polttoaineista kuten kivihiilestä. Näin parannamme osaltamme Suomen omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Panostuksemme lähienergiaa on yhteiskuntavastuun kantamista. Lähienergian tuottaminen työllistää Oulua ympäröivässä maakunnassa ympärivuotisiksi työpaikoiksi muutettuna noin 1 500 ihmistä ja tuo lähes 50 miljoonan euron tulot.

Polttoaineketjussa ei ole monikansallisia yrityksiä, joten kaikki hyöty jää omalle alueellemme. Suosimme energiapuuta, joka on tuotettu kestävän metsänhoidon periaatteiden ja toimien mukaisesti. Pystymme myös varmistamaan, että koko toimitusketjun toiminta on asiallista ja määräykset täyttävää.

Polttoaineiden käyttö

Polttoaine 2014 2015 2016 2017 2018
Turve 53 % 52 % 51 % 50 % 49,1 %
Puu 30 % 28 % 31 % 33 % 33,3 %
Jäte 15 % 16 % 16 % 15 % 15,8 %
Öljy 2 % 4 % 1 % 1 % 1,7 %
Biokaasu 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0 %
Sähkö 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,04 % 0 %
Yhteensä 2 497 GWh

2 546 GWh

2 634 GWh 2 634 GWh 2 560,4 GWh