Kysyntäjousto tarjoaa suuria säästömahdollisuuksia

Myös pienet ja keskisuuret yritykset voisivat päästä kysyntäjouston piiriin.

TEKSTI: Antti Leikas KUVAT: Kati Leinonen

Kysyntäjousto on ollut suuryrityksille ja raskaalle teollisuudelle tuttu toimintamalli jo pitkään. Säätelemällä kulutushuippujaan ne ovat voineet pienentää sähkölaskuaan selvästi. Tavallaan samasta asiasta on ollut kyse yksityistalouksien yösähkössä – esimerkiksi lämminvesivaraaja on kannattanut kytkeä ajastimella päälle vain öiseen aikaan. Mutta nyt ja etenkin tulevaisuudessa kysyntäjousto tarkoittaa paljon laajempia säätömahdollisuuksia, ja se koskettaa paljon useampia, mahdollisesti jopa kaikkia sähkönkäyttäjiä.

Kaiken takana on Pariisin ilmastosopimus. Sähköjärjestelmät on mukautettava sopimuksen asettamiin tavoitteisiin, mikä tarkoittaa uusiutuvien energiamuotojen kasvavaa osuutta sähköntuotannosta. Uusiutuviin energiamuotoihin, erityisesti aurinkoon ja tuuleen, liittyy kuitenkin tuotannon epätasaisuutta – tuotannon kontrollointi vanhaan malliin ei ole enää mahdollista. Joten jos tuotanto ei jousta, kysynnän on joustettava.

Markkinoille tarvitaan uudenlaista toimintamallia

Salkunhallintapäällikkö Marko Lehto Oulun Energialta kertoo, että yhtiössä ollaan kiinnostuneita keinoista saada yhä pienempiä toimijoita mukaan kysyntäjouston piiriin.

”Me haluaisimme toimia yhdessä asiakkaidemme kanssa sähkömarkkinoiden suuntaan. Jos asiakkaalla on sellaista tuotantoa, siis sähkönkulutusta, jota voidaan säätää, me olemme kiinnostuneita aloittamaan keskustelun”, Lehto sanoo.

Jotta Lehdon tarkoittama yhteistoiminta olisi mahdollista, sähkömarkkinoille tarvitaan uudenlaisia toimijoita. Näitä kutsutaan aggregaattoreiksi, jotka kokoavat pienkuluttajien kapasiteetin yhteen riittävän suureksi kokonaisuudeksi.

”Oulun Energia voisi olla aggregaattori”, Lehto vahvistaa. ”Mutta sopimusmallia aggregaattoritoimintaan ei vielä ole olemassa.”

Kantaverkkoyhtiö Fingridin käyttötoiminnan kehityspäällikkö Jonne Jäppinen vahvistaa, että pienkuluttajan mahdollisuudet osallistua kysyntäjoustoon ilman aggregaattoria ovat toistaiseksi olemattomat.

”Olemme yrittäneet Earth hour -ilmastotapahtuman aikana nähdä, näkyisikö yksittäinen kiinteistö edes jollain mikroskoopilla sähkönkulutuksen kuormissa, jos räpsytellään pääsulaketta. Ei näy”, sanoo Jäppinen.

Ei vain suurteollisuudelle

Onko säästöä saatavissa? Ramboll Finlandin kysyntäjouston- ja älykkäiden energiajärjestelmien asiantuntija, DI Kreetta Manninen on tutkinut tuoreessa diplomityössään mahdollisuuksista vaikuttaa ison liikekiinteistön tai kerrostalon sähkönkulutukseen kysyntäjouston avulla. Hän toteaa työnsä johtopäätöksissä yksikäsitteisesti, että kysyntäjousto todella tarjoaa säästömahdollisuuksia myös muualla kuin raskaassa teollisuudessa.

”Me olemme arvioineet, että hyötyjä voivat saada sellaiset asiakkaat, joiden kuormitus liikkuu sadoissa kilowateissa. Kun tällaisia kuormia yhdistetään, päästään megawatteihin, ja silloin ollaan tarpeeksi iso kysyntäjoustomarkkinoille”, sanoo Marko Lehto.

Millaiset yritykset voisivat hyötyä? Keskeistä on se, kestääkö asiakkaan tuotanto säätelyä. Lehto arvioi, että prosessiteollisuudessa tämä voi olla hankalaa, koska koneiden on pysyttävä käynnissä.

”Mutta kaupat kylmälaitteineen, isot taloyhtiöt ja liikekiinteistöt – minä uskon että näistä ryhmistä löytyy tahoja, joille kysyntäjouston hyödyt ovat kiistattomat”, Marko Lehto sanoo.

”Oletamme, että lähivuosien aikana sähkön hintavaihtelut tulevat vääjäämättä kasvamaan. Tämän vuoksi kysyntäjoustosta saatavia hyötyjä ja aggregaattorimallia olisi syytä pilotoida jo nyt. Tai ainakin mahdollisimman pian.”

Kysyntäjoustosta ja aggregaattorimallista kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä:

Lehto Marko
salkunhallintapäällikkö Tervahovintie 10, 90520 Oulu 0447033088