Kolumni

Tulevaisuuden energiajärjestelmässä voittavat ne, jotka auttavat asiakasta osallistumaan markkinoille

TEKSTI: Karoliina Auvinen

Energiayritykset, jotka perustuvat liiketoimintansa asiakkaalle säännöllisesti lähtevään sähkölaskuun, tulevat häviämään markkinoilta kymmenessä vuodessa. Käynnissä on uusien teknologioiden aiheuttama globaali energiamurros, joka vaikuttaa Suomeen väistämättä.

Fossiilivoiman tilalle tulee tuuli- ja aurinkovoimaa, kysyntäjoustoa, energiatehokkuutta ja aivan uusia palveluita. Digitalisaation ja hajautettujen teknologioiden myötävaikutuksella kuluttajat ovat jo tulleet mukaan markkinoille energian ja säätövoiman tuottajina. EU:n uudessa sähkömarkkinadirektiiviehdotuksessa kuluttajat - ja myös energiayhteisöt - on nostettu keskiöön. Olemme jo tämän kehityksen alussa, mutta vielä lapsenkengissä.

Ilmastonmuutoksen uhka on todellinen ja vakava. Pariisin sopimus edellyttää käytännössä, että polttamisesta pitää luopua. Tämä tarkoittaa, että liikenne- ja lämpösektorit sähköistyvät. Samalla perinteisten toimialojen rajat rikkoutuvat.

Rahaa uusiin energiaratkaisuihin investoidaan maailmalla miljardeja. Kyse on teknologian lisäksi uusista palveluista. Smart Energy Transition -hankkeessamme tutkitaan energiainnovaatioiden ja teollisuuspolitiikan välistä suhdetta. Asiantuntijahaastattelut Tanskassa, Saksassa ja Iso-Britanniassa ennakoivat, että energian varastointi ja kysyntäjousto tulevat seuraavan murrosaallon harjalla.

Suomi on kansainvälinen edelläkävijä älykkäiden sähkömittareiden käyttöönotossa. Hyvin harvassa maassa on mahdollista ostaa pörssisähköä, mutta meillä se onnistuu.

Älykkäät verkot eivät kuitenkaan yksin riitä, vaan varsinainen liiketoiminta syntyy niiden päälle rakennettavista sovelluksista ja palveluista. Tähän Suomella on hyvä pohja mobiili- ja pelialan perintönä. Nyt on kuitenkin vaarana, että vanhentuneen lainsäädännön takia juna ajaa Suomesta ohi.

Taloyhtiöissä Oulussa ja Helsingissä kokeillaan parhaillaan viranomaisten poikkeusluvalla aurinkosähkön hyvityslaskentapalvelua. Siinä aurinkoenergia jaetaan asukkaiden käyttöön etäluettavien älymittareiden datan ja IT-laskentaohjelman avulla. Asukkaille palvelu on helppo, koska tiedot näkee netistä, eikä taloyhtiön johdotuksia ja mittareita tarvitse muuttaa. Jatkossa palveluun voidaan liittää myös sähköautojen latauspisteitä ja kysyntäjoustoa. Lainsäädäntö ei vielä kuitenkaan salli tällaista energiayhteisöpalvelua.

Liikennesektorin modernisointiin tähtäävää lakimuutospakettia sanotaan liikennekaareksi. Energiasektorilla tarvitaan vastaava markkinareformi eli energiakaari. Sen tulee mahdollistaa kuluttajille helppo kytkeytyminen energiamarkkinoille energian internetin kautta.

Suomella on kaikki edellytykset ryhtyä energian internetin mallimaaksi. Ne yritykset, jotka onnistuvat tarjoamaan kuluttajien elämää helpottavia ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavia IT-pohjaisia palveluja, tulevat menestymään.

Karoliina Auvinen toimii Aalto-yliopiston Smart Energy Transition -hankkeen vuorovaikutusjohtajana sekä FinSolar taloyhtiökokeilun projektijohtajana ja -tutkijana.