Miten tehdään puhdasta vesivoimaa?

TEKSTI: Marko Sirviö KUVITUS: HappyWise Oy

”Tämä on paha kysymys, tehdäänkö sitä paineella”, arvelee yliopisto-opiskelija Oona. ”Vesi virtaa langan päälle jossa on salaman kuva, niin se muuttuu sähköksi”, kertoo vesivoiman perusperiaatteeksi puolestaan 8-vuotias Maija.

Tokaluokkalainen Linus on perehtynyt vesivoimaan Richard Scarryn kuvakirjasta: ”Se vesi menee turbiiniin. Ja vesi pyörii niin lujaa, että siitä tulee sähköä”. Linuksen kanssa samansuuntaisesti tuumaa ammattiopistossa opiskeleva Ilmari, jonka mukaan ”vesimassa menee turbiiniin ja pyöriminen synnyttää generaattorissa energiaa.”

Vaikka Sulakkeen pikagallupin mainioihin vastauksiin jäi pientä viilattavaa, ainakin vanhimmat osallistujat tunnistivat vesivoiman erittäin puhtaaksi, uusiutuvaksi ja täysin kotimaiseksi tavaksi tuottaa energiaa.

”Kyllä vanha vesivoima on yksi parhaista sähköntuotantomuodoista”, vahvistaa Oulun Energian projektipäällikkö Ville Airovuo.

Vesivoiman rakentaminen on kallista, mutta käyttö edullista. Kustannuksia laskee myös voimalaitosten pitkä käyttöikä, esimerkiksi Oulun Merikosken voimalaitoksen ensimmäinen kone kytkettiin sähköverkkoon 1948.

”Eikä näköpiirissä ole syytä miksei voimala voisi tuottaa sähköä toiset 70 vuotta. Kun vain modernisoidaan ja huolehditaan, ettei mökki rapise ympäriltä”, Airovuo sanoo.

Yksi vesivoiman suurimmista vahvuuksista on kyky reagoida nopeasti kysynnän ja tuotannon vaihteluihin. Siksi vesivoimaa käytetään yhä enemmän säätövoimana.

”Sähkön hinta vaihtelee markkinoilla suuresti, joten toimijat pyrkivät nostamaan tehoa korkean hinnan tunneille mahdollisuuksien mukaan”, kertoo Airovuo.

Kemijoen Sierilän uusi voimalaitos on lupahakemusvaiheessa, mutta muuten vesivoimaa ei Suomessa juuri rakenneta, maailmalla kylläkin.

Vesivoimalaitoksen toimintaperiaate

Vesivoiman tuotanto

Vesi juoksutetaan voimalan turbiinin läpi. Turbiini pyörittää generaattoria, joka muuttaa veden liike-energian sähköksi.

  1. Vettä varastoidaan voimalan yläpuolella joessa, järvessä tai altaassa. Yläveden taso pyritään pitämään laitosta säätämällä mahdollisimman korkealla ja siten maksimoimaan teho.
  2. Laitokseen tuleva vesi siivilöidään ennen kuin se pääsee tehoa tuottaviin osiin. Välppäraudat suojaavat turbiineja.
  3. Vettä ohjataan alemmalle tasolle voimalan turbiinien läpi. Energiaa tuotetaan hyödyntämällä veden ylä- ja alatason välistä korkeuseroa.
  4. Turbiini pyörittää generaattoria, joka muuttaa virtaavan veden energian sähköksi.
  5. Generaattorin jälkeen muuntaja nostaa jännitettä ja lopulta sähkö siirretään sähköverkkoon.