Näyttöjä, nettipalveluja ja välkkyjä valoja

Älyliikenne, tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen eri liikennemuodoissa, on jo arkipäivää. Miten se näkyy tavalliselle tielläliikkujalle?

Teksti Jarno Mällinen | kuvat Oulun kaupunki ja Vesa Ranta

Millaisia älyliikenteen muotoja Oulun seudulla voi kohdata, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenteenhallintavastaava Jani Huttula?

”Maanteillä on telematiikkalaitteita eli sähköisiä nopeusrajoitusmerkkejä ja tiedotusopasteita. Tiedotusopasteita on Oulun alueella nyt 14, mutta kun nelostien parantamishanke ensi vuonna valmistuu, niitä on 40 ja vaihtuvia nopeusrajoitusnäyttöjä noin 70.

Oulun kaupungilla on sähköinen pysäköinninohjausjärjestelmä: numeronäytöt kertovat, kuinka paljon kussakin pysäköintilaitoksessa on tilaa.

Joukkoliikenteen käyttäjille älyliikenne tarkoittaa esimerkiksi bussipysäkkien infonäyttöjä, joilta voi nähdä bussit kartalla ja niiden saapumisajat reaaliaikaisesti. Sama tieto jaetaan älykännyköihin.

Älyliikennettä ovat myös liikennevalot, joita ohjataan jo hyvinkin älykkäästi.”

Millä tavoin älyliikenne ilmenee netissä?

”Perustavin palvelu Oulun seudulla on Oulunliikenne.fi, ajantasainen liikennetietosivusto kaikille kulkumuodoille. Kevyelle liikenteelle, autoille ja joukkoliikenteelle on tarjolla reititystoiminto sekä tiedotteita esimerkiksi liikennerajoituksista.  Lisäksi palveluun on linkitetty Oulun lento- ja junaliikenne.

Autoilijoille sivusto tiedottaa myös liikennetilanteesta ja ruuhkista, kunnossapidosta, ajokelistä ja tiesäästä sekä pysäköintitilanteesta. Pyöräilijöille ja kävelijöille löytyy tietoa pyöräteiden kunnossapitotilanteesta, kuten aurauksesta, hiekoituksesta ja harjauksesta. Bussien pysäkkikohtaiset, reaaliaikaiset saapumistiedot sekä bussien sijainti kartalla näkyvät koko seudulta.

Oulunliikenne.fi uudistuu kesäkuussa 2019. Uuden version ehdottomana lähtökohtana on mobiilikäyttöisyys, sillä palvelun käyttö on siirtynyt lähes kokonaan mobiililaitteisiin.”

Millaisia tietoja maanteiden sähköiset opasteet tarjoavat?

”Häiriöviestejä sekä liikenne- tai kelitilanteeseen liittyviä varoituksia. Ohjauspolitiikan mukaisesti viestit ovat ennalta suunniteltuja: kerrotaan missä ja millainen häiriö on sekä mahdollinen jatkotoimenpide. Jos vaikka moottoritiellä toinen ajorata on kokonaan poikki, kerrotaan mistä kohdasta moottoritieltä tulee poistua.

Nelostien remontin myötä Oulun seudulle tulee varareittien sähköinen opastusjärjestelmä. Jos liikenne ohjataan nelostieltä pois, varareitin varrella on sekä sähköisiä että peltitauluja, joita seuraamalla pääsee takaisin nelostielle.

Lisäksi nelostien parantamishanke rakentaa Oulun kaupungille sähköistä tapahtumaopastusjärjestelmää. Se tulee moottoritielle, sen rampeille sekä Kuusamon- ja Kainuuntielle. Sillä pystytään informoimaan esimerkiksi Raksilan ja Kuusisaaren yleisötapahtumien liikennettä.

Tiedotusopasteiden ja sähköisten nopeusrajoitusmerkkien toiminta perustuu monenlaisiin havaintolaitteistoihin: liikennemäärien, keliolosuhteiden ja ajonopeuksien mittauksiin ja kameroihin.”

Keväällä Oulun pyöräteillä oli paha jäinen kelirikko. Näkyykö senkaltainen tilanne Oulunliikenne.fi:ssä?

”Valitettavasti ei vielä. Olen samaa mieltä, että sellaisen pitää näkyä kunnossapitohäiriönä. Nyt kartalla näkyvät lumiaurat ja muut työkoneet sekä se, milloin aura on mennyt tai hiekat lakaistu pois. Parhaimmillaan näitä voisi tulevaisuudessa yhdistellä: näkisi esimerkiksi ennusteen siitä, milloin tietty osuus on aurattu.

Kävelijöiden ja pyöräilijöiden tarpeet otetaan koko ajan kehitystyössämme huomioon. Viimeisimpiä juttuja on se, että pyöräilyn pääreiteillä ylimääräinen vihreä valo pyritään jakamaan siten, että vihreää on autoille riittävästi ja kaikki muu vihreä suuntautuu pyörätielle. Näin tehdään esimerkiksi keskustan ja Linnanmaan välisillä pyöräreiteillä.”

Kuinka älykkäästi liikennevalot muuten toimivat?

”Yksittäisissä risteyksissä valojen toiminta perustuu liikennetietoon ja ennakko-ohjelmointiin. Liikennettä mitataan induktiosilmukoilla ja tutkilla, ja niiden antaman tiedon pohjalta toimintaa säädetään kunkin ajankohdan tilannetta vastaavaksi. Vilkkaimmilla reiteillä on yhteen kytkettyjä valoja eli vihreitä aaltoja, jotka toimivat kiinteällä kiertoajalla mutta tietyin joustoin.

Elyllä ja Oulun kaupungilla on meneillään liikennevalojen kehittämisprojekti, jossa jokaiselta liikennevaloilmaisimelta ja -opastimelta saadaan hyvin pienellä viiveellä tilatieto. Tätä kautta saadaan tietoa muun muassa jonon pituudesta, odotusajoista ja liiallisesta tai liian lyhytkestoisesta vihreästä. Tiedon perusteella valojen toimintaa voidaan säätää optimaaliseksi.

Tämä seurantajärjestelmä on tulossa koekäyttöön. Aluksi sitä hyödynnetään manuaalisesti, valojen ohjelmoinnin apuna. Reaaliaikaisesti itseään säätäviä, mukautumiskykyisiä liikennevaloja on Suomessa yksittäisissä kohteissa koekäytössä. Laajemmin ne yleistyvät varmaan 2020-luvun alkupuolella.”

Mitä muuta tulevaisuuden älyliikenne tuo tullessaan?

”Telematiikkalaitteissa näytettävä informaatio varmaan siirtyy jossain vaiheessa ajoneuvon sisälle. Jo nyt periaatteena ovat avoimet rajapinnat, eli jos joku kehittää sellaisen palvelun, se onnistuu.

Autolla ajaminen alkaa olla jo itsessään älyliikennettä. Sensorit lukevat ympäristöä ja ajoneuvojärjestelmät tekevät tämän perusteella autonomisia toimintoja, jopa hätäjarrutuksia. Täysin autonomisiin ajoneuvoihin on kuitenkin vielä matkaa.

Älykkään ajamisen järjestelmien tarpeet pitää jatkossa huomioida tienpidossa, ja tietojen välitys ajoneuvojen ja infran välillä lisääntyy.”

Tunnetaanko älyliikenteen vaikutukset esimerkiksi ajansäästöön ja turvallisuuteen?

”Tietyllä haarukalla kyllä. Kaikki telematiikkahankkeet pitää perustella kustannus-hyötyanalyysein. Kannattavuusarvio perustuu ennen/jälkeen-tutkimuksilla kerättyyn tietoon toteutuneiden hankkeiden vaikutuksista.

Aikakustannussäästöt ovat yksi iso tekijä, onnettomuuskustannussäästöt ovat toinen. Ne ovat keskenään osin ristiriitaisia, sillä mitä enemmän aikaa säästetään ja nopeammin ajetaan, sitä enemmän tulee onnettomuuksia, ja päinvastoin. Optimoinnilla päästää parhaaseen tulokseen.”