Biovoimalaitos pitkä askel kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Oulun Energia aloittaa kesällä suuren biovoimalaitoksen rakentamisen. Yhtiön energiantuotannosta uusi laitos tekee entistä ympäristöystävällisempää.

Teksti Kari Arokylä | Kuva Uki Arkkitehdit Oy

"Tämä on sanan varsinaisessa merkityksessä biovoimalaitos”, myhäilee Juhani Järvelä tyytyväisenä.

Oulun Energian toimitusjohtaja viittaa voimalaitokseen, jota yhtiö ryhtyy rakentamaan tulevana kesänä Laanilan teollisuusalueelle Ouluun. Biovoimalaitoksen nimen se ansaitsee parillakin perusteella: laitos käyttää pääpolttoaineenaan puuta eli biomassaa. Ja Oulun Energialle se on iso loikka kohti hiilineutraalia energiantuotantoa.

Palataan hiilineutraalisuuteen hetken kuluttua, mutta kerrataan ensin laitoksen perustiedot.

Uusi biovoimalaitos korvaa elinkaarensa loppuun tulevan Toppilan voimalaitoksen ykkösyksikön. Laitos tuottaa sähköä, lämpöä ja teollisuushöyryä. Polttoaineteholtaan se on 215 megawattia ja hinnaltaan noin 200 miljoonaa euroa. Suunnitelmien mukaan voimalaitos valmistuu vuoden 2020 marraskuussa. Se hyödyntää puuta, turvetta ja kierrätyspolttoainetta.

Hiilidioksidipäästöt alle puoleen

Mutta takaisin hiilineutraalisuuteen. Juhani Järvelän mukaan Oulun Energian tuotantolaitosten hiilidioksidipäästöt vuonna 2017 olivat noin 500 000 tonnia. Uusi voimalaitos enemmän kuin puolittaa ne.

”Tähän tulokseen pääsemme, kun biovoimalaitos käyttää tavoitteen mukaista polttoaineseosta. Tässä seoksessa on 70 prosenttia puuta, 15 prosenttia kierrätyspolttoainetta ja 15 prosenttia turvetta”, hän sanoo.

Hiilidioksidipäästöjen merkittävä leikkaantuminen on Oulun Energialle iso askel kohti kokonaan hiilineutraalia sähkön ja lämmön tuotantoa. Tämä on yhtiön tavoite vuoteen 2050 mennessä.

Uusi biovoimalaitos tekee ympäristölle muutenkin hyvää. Toppilan ykkösyksikköön verrattuna sen päästörajat ovat pienhiukkasten osalta 90 prosenttia ja rikkidioksidin osalta 75 prosenttia alhaisemmat. Järvelän mielestä laitos onkin mitä suurimmassa määrin myös ympäristöinvestointi.

Isot taloudelliset vaikutukset

Taloudellisilta vaikutuksiltaan uuden voimalaitoksen rakentaminen on myös merkittävä. Biovoimalaitos edustaa parasta mahdollista teknologiaa. Oulun alueen yrityksillä on hyvät mahdollisuudet saada merkittäviä osia rakennushankkeesta.

”Olemme laskeneet, että alueen yritysten osuus koko investoinnista voisi olla neljännes eli noin 50 miljoonaa euroa. Edellytys tietysti on, että yritykset pystyvät toimimaan kilpailukykyisesti”, hän korostaa.

Kiivaimpaan rakennusaikaan biovoimalaitoksen työmaalla paiskii töitä jopa 450 henkeä. Lisäksi muun muassa eri alojen asiantuntijoita käy Oulussa rakennusprojektin tiimoilta ja viipyy täällä lyhyempiä tai pitempiä jaksoja. Tämä kaikki tuo lisää vipinää paikalliseen talouteen – hotelleille, ravintoloille, takseille ja monille muille palvelualoille.

Oulun ulkopuolelle biovoimalaitos taas säteilee myönteisiä vaikutuksia toimeen päästyään. Pääpolttoaineenaan laitos käyttää puuta. Tämä tarkoittaa sitä, että puun toimitusketju työllistää kaupunkia ympäröivässä maakunnassa ison joukon ihmisiä.

”Korostan myös, että tarvitsemme turvetta vielä 2040-luvulle asti. Sen hyödyntäminen vähenee, mutta hallitusti ja hiljalleen. Turpeen tuottaminen meidän käyttöömme tuo vielä pitkään paljon työtä lähialueellamme. Sitä paitsi on täysin mahdollista, että turpeelle löytyy tulevaisuudessa vielä monenlaista muuta käyttöä kuin polttaminen energiaksi”, huomauttaa Järvelä.

Biokampuksen ytimeksi

Oulun Energiassa biovoimalasta on Juhani Järvelän mukaan puhuttu myös CHP-S-laitoksena. CHP-lyhenne tarkoittaa yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa. S-kirjan lopussa viittaa englanninkieliseen sanaan steam, suomeksi höyry. Biovoimalaitos kun tekee vielä tätäkin.

Teollisuushöyryllä saattaa vielä olla iso merkitys. Se nimittäin mahdollistaa biojalostamojen syntymisen integroituneena biovoimalaitoksen viereen.

”Jatkossa on mahdollista, että Laanilaan nousee voimalaitoksemme ympärille useista toimijoista koostuva biokampus. Alustavia keskusteluja olemme käyneet jo useampien yritysten kanssa”, toimitusjohtaja Järvelä kertoo.