Oulun Energian logo

Kalakantaa pidetään yllä istutusten avulla

Oulujoen lohi- ja taimenkantaa pidetään yllä Oulun Energian vuosittaisilla istutuksilla

21.06.2022

Oulun Energia istuttaa vuosittain Oulujokeen lohta, meritaimenta ja siikaa osana Merikosken istutusvelvoitetta. Istutukset ovat sujuneet tänä vuonna erinomaisesti – kalat on istutettu onnistuneesti ja takana on poikkeuksellisen hyvä siikavuosi.

Oulun Energian velvoiteistutusmäärä koostuu lähes viidestätuhannesta meritaimenesta, yli 25 000 lohenpoikasesta ja miljoonista vastakuoriutuneista siianpoikasista. Istutusten tarkoituksena on korvata joen rakentamisen aiheuttamia haittoja kalataloudelle, ylläpitää Oulujoen lohi- ja taimenkantaa ja mahdollistaa kalastus.

Lohet ja taimenet istutetaan  toukokuussa Oulujoen suistoon, mihin kalat kuljetetaan kalankuljetusautolla, josta ne lasketaan jokeen pitkää putkea myöten.

Istutettavien vaellussiikojen matka alkaa syksyllä lypsettävästä mädistä, joka viedään lypsämisen jälkeen Montan kalanviljelylaitoksen hautomoon talven ajaksi. Siian poikaset kuoriutuvat toukokuun alkupuoliskolla, minkä jälkeen osa poikasista istutetaan Oulujoen alaosaan, Merikosken voimalaitoksen alapuolelle. Osa poikasista puolestaan toimitetaan jatkokasvatettavaksi luonnonravintolammikoihin, joissa kalat saavat kasvaa luonnonravinnolla syksyyn saakka. Kesänvanhat poikaset istutetaan Oulujokeen syys-lokakuussa.  

 

Käsillä 2000-luvun paras siikavuosi

Tänä keväänä kuoriutui runsaat 12 miljoonaa Oulujoen kantaa olevaa vaellussiikaa. Näistä istutettiin Oulujokeen yli 9 miljoonaa siikaa ja loput noin 3 miljoonaa siikaa on siirretty luonnonravintolammikoihin.

Erinomaisen siikavuoden takana on monta syytä. “Oulujoen vaellussiikakanta on voimistunut lisääntyneiden istutusten ja kehittyneen siikakannan hoidon myötä. Syksyn 2021 mädinhankinnassa saatiin kerättyä mätiä yhteensä 473 litraa, mikä on koko vuosituhannen paras tulos. ” kertoo istutuksia hoitavan Montan lohi Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Oikarinen.” Myös mädin haudonta sujui erinomaisesti, noin 77 % lypsetystä mädistä kuoriutui poikasiksi, mitä on pidettävä erinomaisena tuloksena”, Oikarinen jatkaa.

Siiat pyritään istuttamaan Merikosken voimalaitoksen alapuolelle mahdollisimman nopeasti kuoriutumisen jälkeen. Kuoriutumisen alussa ja lopussa istutukset tapahtuvat 2–3 päivän välein, kiihkeimmän kuoriutumisen aikaan jopa päivittäin. Kevään 2022 istutusolosuhteet olivat hyvät, siiat päästiin istuttamaan suotuisissa olosuhteissa hiljalleen lämpenevään jokiveteen.

Oulujoen siikakannan tulevaisuus näyttää valoisalta. Joessa on 1950-luvulla alkaneen emokalapyynnin ansioista jäljellä oma, alkuperäinen vaellussiikakanta. ”Nousevan siikakannan kokoa ei ole tutkittu, mutta mädinhankinnan perusteella on helppo arvioida, että siikaa nousee jokeen kymmeniä tuhansia yksilöitä.” Oikarinen kertoo. Lisäksi Luonnonvarakeskus on tutkimuksissaan havainnut, että siika lisääntyy luontaisesti Merikosken alapuolisella jokialueella, mikä osaltaan ylläpitää joen vaellussiikakantaa.

Kalablogi_sisältökuva.jpg

Nuori ihminen katsoo ulos auton ikkunasta.

Vastuullisuus Oulun Energia -konsernissa

Haluamme toimia suunnannäyttäjänä vastuullisuuden kaikilla kolmella ulottuvuudella; suhteessa ihmisiin, talouteen ja ympäristöön.

Lue lisää vastuullisuudesta