Oulun Energian logo

Punainen talo valkoisine ikkunankarmeineen kukkakedon takana

Lämpöpalvelujohtajan juhannusterveiset: yhteisellä polulla kohti hiilineutraalia huomista

24.06.2021 /Kimmo Alatulkkila

Lämpöpalvelujohtaja Kimmo Alatulkkila kääntää juhannuksen kynnyksellä katseen lämpöpalveluiden alkuvuoteen ja pohtii menestystekijöitä, jotka viitoittavat Oulun Energian polkua matkalla hiilineutraaliin huomiseen. Yksin emme kuitenkaan tätä polkua tallaa, vaan asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme tarjoavat oivaa matkaseuraa – kuljemme rinta rinnan.

Oulun Energian lämpö palvelujohtaja Kimmo Alatulkkila.

Kirjoittaja

Nimi: Kimmo Alatulkkila

Titteli: Lämpöpalvelujohtaja

Kimmo Alatulkkila vastaa kaukolämpöverkon ja voimalaitosten kunnossapidosta sekä kaukolämmön jakelusta Oulun alueella. Katse on vahvasti tulevaisuuden energiaratkaisujen kehittämisessä, kuten kaukolämpöverkon mahdollistaman alustatalouden hyödyntämisessä. Tämä unohtamatta lämmönjakelun häiriöttömyyden turvaamista ja varautumista häiriötilanteisiin. Vapaa-aika kuluu perheen ja harrastusten parissa.

Kun kohta keräännymme luonnon ja läheistemme äärelle viettämään keskikesän juhlaa, voimme Oulun Energian lämpöpalveluissa ylpeänä todeta, että paljon on saatu alkuvuonna aikaiseksi omalla hiilineutraaliuspolullamme. Paljon on kuitenkin myös vielä tehtävää. Näemme koko energia-alan ja myös Oulun Energian tulevaisuuden hiilineutraalina, ja alkuvuoden aikana olemme ottaneet isoja askelia kohti tätä tavoitetta.

Yhtenä askelena kohti tätä hiilineutraalia tulevaisuutta oli muun muassa uuden monipolttoainevoimalaitoksemme ensimmäinen lämmityskausi osana oululaista energiaekosysteemiä. Olemme myös vähentäneet turpeen käyttöä nopeutetulla tahdilla, huoltovarmuudesta kuitenkaan tinkimättä. Kierrätyspolttoaineiden merkitys ja rooli energiantuotannossa kasvaa jatkuvasti ja biotalouteen siirtyminen on tätä nykyä itsestäänselvyys. Pelkästään tuotannollisiin asioihin keskittyminen ei kuitenkaan vie meitä kohti hiilineutraaliutta, vaan haluamme auttaa myös asiakkaitamme onnistumaan.

Yhteisellä polulla kohti hiilineutraalia huomista

Tavoitteenamme on rakentaa hiilineutraali tulevaisuus yhdessä asiakkaittemme kanssa. Vastasimme maaliskuussa asiakkaiden suureen kiinnostukseen tarjoamalla jatkossa mahdollisuuden hankkia täysin hiilineutraalia kaukolämpöä. Näin autamme asiakkaitamme saavuttamaan omat ympäristötavoitteensa nopeasti ja mutkattomasti. Hiilineutraali kaukolämpö kuvastaa koko Oulun Energian suuntaa kohti ympäristöystävällisempää energiajärjestelmää.

Puhtaampi tulevaisuus rakentuu laaja-alaisen yhteistyön avulla. Tästä esimerkkeinä mainittakoon vaikkapa neljännen sukupolven kaukolämpöratkaisut Kaukovainiolla (Making City -hanke) ja uudet innovatiiviset kaukolämpöverkkoon kytketyt lämpöpumppuratkaisut Karjasillalla. Niitä toteutamme yhteistyössä rakennusliike Hartelan ja teknologiayritysten HögforsGST:n ja Oilonin kanssa. Näiden lisäksi yhteistyö Arinan ja Caverionin kanssa on rohkaiseva esimerkki mahdollisuuksista, joita vähittäiskauppojen hukkalämmön talteenotto tarjoaa.

Puolueeton tutkimustieto siivittää hankkeita ja kertoo kaukolämmön vaikuttavuudesta

Konkreettisten hankkeiden takaa löytyy myös merkittävä määrä energiajärjestelmiin liittyvää tutkimus- ja tuotekehitystyötä, jota teemme yhteistyössä muun muassa Oulun yliopiston ja VTT:n kanssa esimerkiksi HOPE- ja CHIST-ERA -hankkeiden muodossa. Hankkeet ovat askelia kohti neljännen sukupolven kaukolämpöä, joka hyödyntää uudella tavalla kaukolämpöverkkoa ja uusiutuvia energianlähteitä.

Tutkimuslaitokset ovatkin tärkeässä asemassa, sillä ne tuottavat puolueetonta tietoa kaukolämpöjärjestelmän erinomaisuudesta ja ilmastoystävällisyydestä. Kaukolämpöjärjestelmä tarjoaa nopeimman tien hiilineutraalin Oulun ja Suomen saavuttamisessa - se on puhtaamman tulevaisuuden mahdollistaja. Arvioisin, että hukka- ja ylijäämälämmön hyödyntäminen on tulevaisuudessa enemmän sääntö kuin poikkeus, toisin sanoen vastuullisuuden merkitys korostuu entistä enemmän. Meillä on kuitenkin vain yksi pallo, kotimme, jonka hyvinvoinnista meidän kaikkien tulee olla kiinnostuneita.

Viettäkäämme siis rauhaisaa juhannuksen aikaa levollisin mielin, koska me Oulun Energialla tulemme tekemään jatkossakin vaikuttavaa työtä ympäristön eteen yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.