Sivakka pienentää kiinteistöjensä energiankulutusta OE360-palvelun avulla

Sivakka – Oulun yksi suurimmista vuokranantajista – on ottanut helmikuun 2022 aikana käyttöönsä kiinteistöjen energiankulutuksen seurantaan kehitetyn OE360-palvelun. OE360 on Oulun Energian uusi kiinteistöjen omistajille sekä asunto-osakeyhtiöille kehitetty automatiikkaan perustuva työkalu, jonka avulla kiinteistöistä syntyvien kulujen ja päästöjen seuranta, raportointi ja pienentäminen sujuvat vaivattomasti.

Sivakalla on Oulussa yli 8300 vuokrattavaa asuntoa, joiden energiankulutus muodostaa yhden yhtiön suurimmista kustannuseristä. Energiankulutuksesta muodostuva lasku on myös lähes suoraan verrannollinen kiinteistöistä syntyneisiin päästöihin. Sivakan tavoite on pienentää näitä molempia.

”Arvojemme mukaisesti pyrimme kaikessa toiminnassamme kehittymään kestävästi. Meidän tavoitteemme on laskea kustannuksia ja vähentää kiinteistöistämme syntyvää ympäristökuormitusta”, kertoo Sivakan energia-asiantuntija Heikki Pohjola.

Kun kiinteistöjä on paljon, on käyttöenergian kuten sähkön, veden ja lämmityksen kulutustietojen seuraaminen sekä läpikäynti työlästä. Kulutusta täytyy kuitenkin seurata tarkasti, sillä jo pienikin optimointi voi tuoda isoja säästöjä. Juuri energiankulutuksen seurantaan ja optimointitoimenpiteiden suunnitteluun OE360-palvelu on tuonut Sivakan arjessa helpotusta ja nopeuttanut prosesseja.

”OE360-palvelun avulla voidaan esimerkiksi järjestää kohteet halutun suureen mukaan esimerkiksi suurimmasta kuluttajasta pienimpään. Tällöin on helppoa tutkia niitä kiinteistöjä, jotka ovat raportin huonoimmassa päässä. Näissä kohteissa on siirrytty etsimään energiasyöppöä kuten vuotavia vessanpönttöjä tai väärin toimivaa lämmitysjärjestelmää. Vian paikantamisen jälkeen voidaan aloittaa toimenpiteiden suunnittelut, joita ovat esimerkiksi energiaremontit ja energiajärjestelmien säädöt”, kertaa Pohjola.

OE360-palvelun toiminnot saavat kiitosta – käyttöliittymää on helppo käyttää ja se toimii nopeasti isonkin datamassan kanssa. Päästöille sekä kustannuksille saadaan suoraan kertoimet, jotka saa palvelusta näppärästi ulos halutussa muodossa, esimerkiksi euroina tai hiilidioksidipäästöinä.

”Palvelua uskaltaa suositella tämän käyttökokemuksen perusteella. Se on paras energiansäästöohjelma, joka on oman urani aikana ollut käytössä. OE360 sopii kaikille, joita kiinteistöjen energiankulutus kiinnostaa aina kiinteistön omistajista asunto-osakeyhtiöihin”, summaa Pohjola.

Sivakka on laskenut kiinteistöistään syntyviä päästöjä hiilineutraalin kaukolämmön avulla

Sivakalla vertaillaan energiankulutusdataa vuosittain ja asetetaan kulutustavoitteet pitkälle tulevaisuuteen. Kuluvan vuoden osalta Sivakan kiinteistöjen lämmityksestä syntyvien päästöjen arviot ovat lähellä nollaa. Tähän on osaltaan vaikuttanut se, että Sivakka on hiljattain vaihtanut kiinteistöihinsä Oulun Energian hiilineutraali kaukolämpö -lisätuotteen.

”Olemme viime vuosien aikana kartoittaneet erilaisia tapoja energian käytön ja päästöjen pienentämiseen. Vertailimme esimerkiksi lämpöpumppujen asentamisesta ja käytöstä syntyviä kustannuksia Oulun Energian hiilineutraali kaukolämpö -lisätuotteeseen ja nopeasti päädyimme valitsemaan hiilineutraalin kaukolämmön. Se ei vaadi kalliita laitteita tai investointeja ja on erittäin toimintavarma”, kertoo Pohjola.

error

Energia-asiantuntija Heikki Pohjolan nostot OE360-palvelusta

- Käyttöliittymää on helppo käyttää ja se toimii nopeasti isonkin kiinteistömassan kanssa.

- Vertailu kiinteistöjen välillä sekä vikojen löytäminen kohteista.

- Toimenpidesuunnitelmien aloittaminen raporttien pohjalta nopeuttaa prosesseja.