Vaellussiian poikaset mätinä hautomossa

20.11.2012 - 15:55

Siian mädin pyynti onnistuiOulun Energia istuttaa vuosittain Merikosken voimalaitoksen kompensaationa 13 360 000 vastakuoriutunutta vaellussiianpoikasta tai 133 600 vähintään kymmenen senttimetrin pituista poikasta voimalaitoksen yläpuoliseen Oulujokeen. Emokalojen pyyntiä Merikosken alapuolella syksyllä 2012.Tarvittavat siianpoikaset hankitaan lippoamalla syksyisin emosiikoja Merikosken alapuoliselta vesialueelta. Tämän syksyn saalis oli erittäin hyvä. Pyydetyistä emokaloista saatiin lypsettyä runsaat 300 litraa hyvälaatuista mätiä. Lypsetty mäti kehittyy tällä hetkellä voimalaitoksen oman hautomon suppiloissa hyvässä hoidossa odotellen ensi keväänä tapahtuvaa kuoriutumista.

Poikaset kuoriutuvat toukokuussa Jos haudonta sujuu ongelmitta, 300 litrasta mätiä saadaan arviolta 7 miljoonaa vastakuoriutunutta siianpoikasta toukokuun alkupuolella. Osa poikasista istutetaan vastakuoriutuneina ja osa siirretään jatkokasvatukseen luonnonravintolammikkoon. Emosiiat siirretään lypsypaikalle saavikuljetuksella.