Uusi puupolttoaineen vastaanottoasema Toppilaan

20.04.2011 - 08:21

Oulun Energia rakennuttaa Toppilan voimalaitokselle uuden puupolttoaineen vastaanottoaseman. Voimalaitoksen nykyinen polttoainelinja ei mahdollista puun käyttömäärän lisäystä nykyisestä. Vastaanottoaseman toimittaa BMH Technology Oy ja kaupan arvo on 3,25 miljoonaa euroa. Investoinnin jälkeen polttoaineen vastaanotto ei enää rajoita puun käyttöä, ja voimalaitos voi käyttää puuta voimalaitoksen kattilatekniikan salliman määrä. Samalla voimalaitoksen käyttövarmuus paranee, kun voimalaitosta voidaan syöttää kahden erillisen polttoaineaseman kautta. Oulun Energian Toppilan voimalaitoksella tuotetaan ympäristön kannalta tehokkaasti yhteistuotantona kaukolämpöä ja sähköä käyttäen polttoaineena puun ja turpeen seosta. Uuden vastaanottoaseman valmistuttua Toppilan voimalaitos voi tekniikkansa puolesta hyödyntää suuren osan maakunnassa tarjolla olevasta puuenergiamäärästä. Turve säilyy edelleen voimalaitoksen pääpolttoaineena, mutta puupolttoaineen mahdollisuus toimia turpeen tavoin voimantuotannon tarpeita palvelevana polttoaineena paranee oleellisesti, kun puun vastaanottokapasiteetti kasvaa. Uusi puupolttoaineen vastaanottoasema valmistuu kesällä 2012. Lisätietoja: Oulun EnergiaToimitusjohtaja Juhani Järvelä, puh. 044 703 3105, juhani.jarvela(at)oulunenergia.fi BMH Technology OyMyyntipäällikkö Teemu Kuusinen, 020 486 6842, teemu.kuusinen(at)bmh.fi