Uusi hybridiratkaisu parantaa vanhan kerrostalon energiatehokkuutta Oulussa

28.05.2020 - 09:12

Oulussa jatketaan edistyksellistä työtä vähähiilisyystavoitteiden toteuttamiseksi. Kaukovainiolla toteutettiin toukokuussa Sivakan Vaskitien kiinteistössä hybridiratkaisu kiinteistön lämpöenergian tuottamiseen. Tällä ratkaisulla 70-luvun kerrostalon energiatehokkuus paranee uusien talojen tasolle. Vastaavaa ratkaisua ei ole aiemmin toteutettu Suomessa.

Uudet innovatiiviset hybridilaitteet on asennettu ja otettu käyttöön Sivakan Vaskitien kerrostalossa, jossa kiinteistökohtaisten lämpöpumppujen avulla hyödynnetään kaukolämpöverkon paluupuolen energiaa sekä kiinteistön poistoilman hukkalämpöä. Lisäksi kiinteistössä käytetään hyödyksi jäteveden hukkalämpöä sekä aurinkosähköä. Laitteet asennettiin Oulun Energian ja Sivakan yhteistyönä. Vaskitien hybridiratkaisu on jatkoa aikaisemmin tänä vuonna Making City -hankkeessa rakennetulle ratkaisulle, jossa kaupan kylmälaitteiston tuottama ylijäämäenergia hyödynnetään kaukolämpöverkossa.

Making City -hankkeessa uudistuvaan Kaukovainion keskukseen suunnitellaan ja rakennetaan rakennusten muodostama kokonaisuus, jonka vuositason energiatase on positiivinen. Kaukovainion pilotilla pyritään osoittamaan konseptin toimivuus osana kestävää energiajärjestelmää. Kun pilottikohteet valmistuvat, niiden energiankulutusta mitataan ja seurataan kaksi vuotta. Mittaustulokset raportoidaan myös asukkaille. Pilotin vaikutukset ulottuvat huomattavasti laajemmalle, sillä ratkaisuja pyritään hyödyntämään myös muissa kaukolämpökohteissa.

Making City-hanke on osa laajempaa suunnitelmaa, jolla Kaukovainion toimivat elämisen ympäristöt säilytetään. Asumisen olosuhteet pidetään monipuolisina ja niitä myös parannetaan. Energiatehokkuus ja vähähiilisyys ovat osa tätä. Hanke toteuttaa Oulun kaupunkistrategiaa 2026 ja ympäristöohjelmaa, tukee niiden energia- ja materiaalitehokkuuden mukaisia tavoitteita sekä edistää hiilineutraalille kaupungille asetun päämäärän saavuttamista

Rakennuskokonaisuus toimii pilottina EU:n Horisontti -ohjelman Making City -hankkeessa, jossa on mukana 34 partneria eri puolilta Eurooppaa. Oulun projektikonsortioon kuuluvat Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun Energia Oy, Oulun Sivakka Oy, YIT Suomi Oy, Arinan kiinteistöt Oy, Caverion Suomi Oy, VTT Oy ja Oulun yliopisto.

Vaskitien kohde.

Lisätietoja hankkeesta

Oulun Sivakka Oy

Oulun kaupunki

Oulun Energia Oy

Arinan kiinteistöt Oy

Caverion Suomi Oy

YIT Rakennus Oy

VTT Oy

Oulun yliopisto

Lue lisää: S-market tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon Kaukovainiolla


Kaikki uutiset