Tulvat ja muuttolinnut aiheuttavat sähkönjakelun keskeytyksiä

24.04.2013 - 09:14

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n verkkoalueella entinen Oulu, Kiiminki ja Yli-Ii on nyt kevään aikana ollut muutamia tulvan aiheuttamia keskeytyksiä lähinnä Kiimingissä. Vesi on ollut poikkeuksellisen korkealla ja jäät saivat pylvään rikottua Alakylän suunnalla. Tilanne on ollut poikkeuksellinen ja korkea vedenpinta vaikeuttaa myös korjaustöitä. Säiden lämpeneminen on saanut myös muuttolinnut joukolla liikkeelle ja ilmajohtoihin lentäessään linnut aiheuttavat lyhyitä 0,5 s- 3 min. katkoja ja näissä tilanteissa automatiikka kytkee sähköt takaisin päälle. Viimeisin lyhyt lintujen aiheuttama katko oli Yli-Iissä aamulla 24.4. 7:32.

Poikkeuksellinen tulvatilanne aiheuttaa aina myös mahdollisia vaaratilanteita. Kaapelijakokaapeissa jännitteiset osat ovat ylempänä maanpinnasta mutta esimerkiksi Katiskatiellä Kiimingissä vesi nousi poikkeuksellisen korkealle, eikä aiheuttanut sulakkeiden palamista, joten vaara tämänkaltaisissa kohteissa on aina olemassa. Kyseistä jakokaappia korotetaan kesän aikana.

Vesi ja sähkö ovat huono yhdistelmä yhdessä ja siksi varovaisuus poikkeavissa tilanteissa on äärimmäisen tärkeää. Pakkotilanteessa vikapartio joutuu katkaisemaan sähköt kunnes tilanne on jälleen turvallinen. Alakylässä taas jäät rytkäyttivät niin rajusti suurjännitepylvästä, että se katkesi yläpäästä aiheuttaen pitkän keskeytyksen 160 asiakkaalle.

Turvallisuuden vuoksi on tärkeää ettei katkenneiden tai alhaalla roikkuvien johtojen lähelle mennä, ennen kuin vikapartio on kytkenyt johdon turvallisesti sähköttömäksi. Sama koskee johdolle kaatunutta puuta.

Turvaetäisyys suurjännitejohdoilla on 20 m. Jos johdot ovat vedessä tai maassa, on tieto saatava mahdollisimman pian käyttökeskukseen 08 5584 3222.

Suurjännitejohdoilla suojareleet kytkevät johdon sähköttömäksi automaattisesti, mutta automatiikka yrittää kytkeä sähköjä uudelleen ja mitä nopeammin vika on käyttökeskuksen tiedossa, sitä nopeammin se saadaan rajattua turvalliseksi.

Lyhyet keskeytykset voivat aiheuttaa ongelmia herkille elektronisille laitteille, kuten kylmälaitteiden säätimet, tietokoneet, modeemit jne. Laitteiden tulee kestää katkokset ja niitä voi suojata omatoimisesti hankkimalla UPS-laitteen, joka myös pitää sähköt laitteessa jonkin aikaa riippuen katkon pituudesta. Verkkoyhtiö ei ole korvausvelvollinen silloin, kun keskeytys on johtunut ns. normaalista viasta.

Verkkoalueellamme Kiiminki ja Yli-Ii ovat tulvien vuoksi riskialueita sähkönjakelun kannalta ja muuttolinnut aiheuttavat keskeytyksiä niillä alueilla, missä on ilmajohtoja.