S-market tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon Kaukovainiolla

27.03.2020 - 12:11

Oulussa tehdään edistyksellistä työtä vähähiilisyystavoitteiden toteuttamiseksi. Kaukovainion kaupunginosassa toteutettiin maaliskuussa kaupan ylijäämäenergiaa kaukolämpöverkossa hyödyntävä ratkaisu. Vastaavaa ei ole aiemmin toteutettu Suomessa.

Osuuskauppa Arinan Kaukovainion S-market liitettiin lämmöntuottajaksi Oulun Energian kaukolämpöverkkoon. Liittymän kautta kaupan CO2-kylmälaitteiston tuottamaa ylijäämäenergiaa syötetään kaukolämpöverkon menolinjaan. Tämän myötä kaupan ylijäämälämpöä voidaan hyödyntää kaukolämpöverkkoon liitetyissä asuinalueen rakennuksissa.

Toteutus on osa Making City -hanketta, jossa suunnitellaan, toteutetaan ja testataan innovatiivisiin energiaratkaisuihin perustuva pilottikohde Kaukovainiolle.

Kaupan ylijäämälämmön pilotointi kaukolämpöverkossa on osa kokonaisuutta, jossa uudistuvaan Kaukovainion keskukseen suunnitellaan ja rakennetaan rakennuskokonaisuus, jossa tuotetaan vähähiilistä aurinkoenergiaa ja hyödynnetään lämpöpumppujen avulla kaukolämpöverkon paluupuolen energiaa sekä kaupan kylmälaitteiden tuottoa. Hukkalämmön kohteita, kuten kiinteistöjen jätevesiä ja ilmanvaihdon poistoilmaa, pyritään myös hyödyntämään kiinteistöjen lämmöntuotannossa. Kun pilottikohteet valmistuvat, niiden energiankulutusta mitataan ja seurataan kaksi vuotta. 

Kaukovainion pilotilla pyritään osoittamaan konseptin toimivuus osana kestävää energiajärjestelmää.  Pilotin vaikutukset ulottuvat huomattavasti laajemmalle, sillä ratkaisuissa pyritään siihen, että ne olisivat käyttöönotettavissa myös muissa kaukolämpökohteissa.

Making City -hanke on osa laajempaa suunnitelmaa, jolla Kaukovainion toimivat elämisen ympäristöt säilytetään. Asumisen olosuhteet pidetään monipuolisina ja niitä myös parannetaan. Energiatehokkuus ja vähähiilisyys ovat osa tätä. Hanke toteuttaa Oulun kaupunkistrategiaa 2026 ja ympäristöohjelmaa, tukee niiden energia- ja materiaalitehokkuuden mukaisia tavoitteita sekä edistää hiilineutraalille kaupungille asetun päämäärän saavuttamista

Rakennuskokonaisuus toimii pilottina EU:n Horisontti -ohjelman Making City -hankkeessa, jossa on mukana 34 partneria eri puolilta Eurooppaa. Oulun projektikonsortioon kuuluvat Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun Energia Oy, Oulun Sivakka Oy, YIT Suomi Oy, Arinan kiinteistöt Oy, Caverion Suomi Oy, VTT Oy ja Oulun yliopisto.

Kuvituskuva on havainnekuva, jossa kuvataan järjestelmien toimintaa. Kuvan rakennukset eivät esitä toteutettavia rakennuksia.


Kaikki uutiset

Liitetiedostot: 
LiiteKoko
PDF icon havainnekuva.pdf659.06 KB