Rakennamme uuden biovoimalaitoksen Laanilaan

05.01.2018 - 08:00

Rakennamme Laanilan teollisuusalueelle Ouluun uuden biovoimalaitoksen, joka tuottaa sähköä ja kaukolämpöä. Biovoimalaitos korvaa kesällä 2020 tuotannosta poistuvan Toppilan 1-voimalaitosyksikkömme, joka on tuottanut sähköä ja kaukolämpöä jo vuodesta 1977 lähtien. Uusi voimalaitos on energiatehokkuudeltaan ja päästöiltään selvästi parempi kuin käytöstä poistuva Toppila 1, joka ei enää täytä 2020-luvun ympäristövaatimuksia.

Uusi biovoimalaitos rakennetaan Laanilan teollisuusalueella vuonna 2012 käyttöönotetun ja jätteitä energiaksi jalostavan ekovoimalaitoksen läheisyyteen. Uuden biovoimalaitoksen suunnittelussa on huomioitu mahdollisuus, että sen ympärille voidaan tulevaisuudessa integroida voimalaitoshöyryä käyttäviä biojalostamoita tai muuta teollisuutta. Investointi uuteen biovoimalaitokseen avaakin uusia mahdollisuuksia myös biotaloudelle.

Oulun Energian toimitusjohtaja Juhani Järvelän mukaan yhtiössä on selvitetty useita erilaisia toteutusvaihtoehtoja. Ympäristöystävällinen ja asiakkaille kustannustehokas kaukolämpö on ollut suunnittelun yksi tärkeimmistä tavoitteista.

”Biovoimalaitos tuottaa yhteistuotantomenetelmällä sekä sähköä että lämpöä, ja on kokonaistaloudellisesti paras vaihtoehto varmistamaan oululaisten kotien ja rakennusten  lämmitys pitkälle tulevaisuuteen”, Järvelä toteaa.

Laanilan voimalaitos on saanut ympäristöluvan joulukuussa 2017 ja investointipäätös on tehty 4.1.2018. Rakennuslupa haetaan keväällä ja rakentaminen alkaa kesäkuussa 2018. Voimalaitos valmistuu marraskuussa 2020.  Vuonna 1995 valmistunut Toppila 2-voimalaitosyksikkö jatkaa energiantuotantoaan elinkaarensa loppuun, arviolta vuoteen 2035 saakka.

Uusiutuvan energian osuus kasvaa merkittävästi

Teknisesti biovoimalaitos suunnitellaan siten, että laitoksen kattila voi hyödyntää monipuolisia polttoainekoostumuksia ja niiden suhteita voidaan helposti muuttaa. Tekniikka ei rajoita esimerkiksi puun käyttöä, kuten vanhassa Toppila 1:ssä. Biovoimalaitos nostaakin Oulun Energian uusiutuvan energian osuutta huomattavasti tuotantotehokkuudellaan ja uusiutuvan polttoaineen osuuden kasvulla.

Polttoaineiden saatavuuteen perustuvien arvioiden mukaan voimalaitoksen polttoainejakaumasta 70 prosenttia voi olla puuta. Loppuosa on kiertotaloudesta saatavaa kierrätyspolttoainetta ja huoltovarmuuden varmistavaa turvetta. Tällä jakaumalla Oulun alueen kaukolämmöstä kaksi kolmasosaa tuotetaan jatkossa uusiutuvalla energialla. Yhteisenä nimittäjänä polttoainehuollolle on lähienergia, jolloin polttoaineet pyritään hankkimaan voimalaitoksen läheltä ja paikallista työtä hyödyntäen. Oulun Energian polttoainehuolto työllistää maakunnassa yli tuhat henkilöä. Rakennusprojekti työllistää rakennuspaikalla enemmillään noin 400 työntekijää.

Vuoteen 2050 mennessä Oulun Energian koko energiantuotanto on täysin hiilineutraalia.

”Turve on tärkeä osa polttoainehuoltoa parinkymmenen vuoden ajan, mutta sen käyttö vähenee asteittain ja poistuu kokonaan polttoainevalikoimastamme 2040-luvulla. Uusi biovoimalaitos tukee hiilineutraalisuustavoitettamme”, Juhani Järvelä kertoo.

Laanilan biovoimalaitoksen avaintiedot

  • Sijoituspaikka Laanilan teollisuusalue Oulussa
  • Ympäristölupa 12/2017
  • Investointipäätös 01/2018
  • Rakennuslupa haetaan keväällä 2018 ja rakentaminen alkaa 06/2018
  • Voimalaitos valmistuu 11/2020
  • Polttoaineteho 215 megawattia, sähköteho 70 megawattia, kaukolämpöteho 175  megawattia
  • Tuottaa sähköä ja kaukolämpöä sekä mahdollisesti myös prosessihöyryä teollisuudelle
  • Monipolttoainevoimalaitos, joka voi hyödyntää erilaisia polttoainekoostumuksia
  • Käyttöikä noin 40 vuotta
  • Kustannusarvio noin 200 miljoonaa euroa

Lisätietoa hankkeesta


Kaikki uutiset