Pyhäsalmen kaivoksesta suunnitellaan jättimäistä sähkövarastoa

05.08.2013 - 08:25

Neljä kotimaista energiayhtiötä Oulun Energia, Oulun Seudun Sähkö, Turku Energia ja Vantaan Energia ovat päättäneet selvittää yhdessä kaivosyhtiö Pyhäsalmi Mine Oy:n kanssa Pyhäsalmen kaivoksen soveltuvuutta säätövoimana käytettäväksi pumppuvoimalaitokseksi. Pumppuvoima on ainoa tunnettu kaupallisesti merkittävä sähkön varastointitekniikka. Sen tarkoitus on toimia nopeana varavoimana muun muassa tilanteissa, joissa sähköverkossa on tehopula.

Pyhäsalmen kaivoksen malmi ehtyy nykynäkymin vuonna 2019. Kaivoksella on pumppuvoimalan yläaltaaksi soveltuva, riittävän suuri avolouhos. Alustavan suunnitelman mukaan tarvittavat pystykuilu ja ala-allas voidaan louhia kaivoksen infrastruktuuria hyväksikäyttäen nykyiselle toimintatasolle.

Pumppuvoiman putouskorkeudeksi saataisiin näin ennätykselliset 1 400 metriä. Suuren putouskorkeuden ansiosta tarvittavat virtaamat ja vesivarastot jäisivät kohtuullisen pieniksi. Soveltuvan koneistoyksikön tuotantoteho on alustavasti 200 megawattia. Kaivokseen on mahdollista rakentaa useampia rinnakkaisia yksiköitä.

Selvityksessä tutkitaan pumppuvoimalaitoksen rakentaminen, tekninen soveltuvuus, toteutuskustannukset ja kannattavuus. Selvityksen tekee insinööritoimisto Oy Vesirakentaja kaivoksen ja energiayhtiöiden aktiivisella tuella. Ensimmäinen vaihe raportoidaan vielä vuoden 2013 aikana, jonka jälkeen jatkosta päätetään erikseen.

Pumppuvoimala tukee Lagunan tuloa Pyhäjärvelle

”Pumppuvoimala on mielenkiintoinen avaus ja tervetullut Pyhäjärvelle. Uskomme, että sillä on merkittäviä synergiaetuja Laguna-hiukkasfysiikkahankkeen kanssa. Erilaiset kaivoksen syvyyttä hyödyntävät hankkeet luovat merkittäviä kustannussäästöjä yksittäisille hankkeille. Esimerkiksi Lagunan tulo helpottuu kustannussäästöjen ansiosta”, Pyhäjärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jukka Tikanmäki arvioi.

”Euroopan syvimpiin kuuluva Pyhäsalmen maanalainen kaivos ja sen infrastruktuuri tarjoavat valtavia mahdollisuuksia eikä niitä tule jättää kaivostoiminnan päätyttyä hyödyntämättä. Kaivosyhtiö panostaa edelleen malminetsintään ja luotamme, että se työ tuo tuloksia”, Tikanmäki jatkaa.

Ympäristöystävällisyys merkittävä etu

Pumppuvoimalalla on suljettu vesikierto, joten ympäristövaikutukset rajoittuvat lähinnä vedenkorkeusvaihteluihin avolouhokseen rakennetussa tekolammessa. Kaikki muu toiminta tapahtuu maan alla. Ympäristövastuullisuus onkin koko hankkeen kannalta erittäin merkittävä etu.

Säätävän sähköntuotannon tarve kasvaa

EU:n energiapoliittiset tavoitteet sekä tuuli- ja aurinkovoiman lisääntyminen kasvattavat säätävän sähköntuotannon tarvetta huomattavasti sekä Suomessa että Euroopassa. Tarpeeseen on tärkeää varautua ajoissa, jotta siirtyminen kohti hiilineutraalia sähköjärjestelmää voidaan tehdä kustannustehokkaasti, ja samalla taata sähkön korkeatasoinen toimitusvarmuus.

Euroopassa pumppuvoimaa on rakennettu jo yhteensä noin 44 500 megawattia lähes kaikissa muissa maissa paitsi Suomessa. Rakennetut pumppuvoimalat vaihtelevat kooltaan, mutta yleensä pyritään kustannustehokkuuden takia suuriin, satojen megawattien tehoihin korkeissa, useiden satojen metrien putouksissa.