Puun energiakäyttö Suomen ennätykseen Toppilassa

09.10.2013 - 08:02

Oulun Energian Toppilan voimalaitoksilla on käytetty puuta sähkön ja lämmön tuotantoon viimeisen 12 kuukauden aikana ennätyksellinen yksi terawattitunti eli miljardi kilowattituntia. Uusiutuvan energian osuus on noussut yli 38 prosenttiin kokonaispolttoaineesta. Samalla Toppilassa on saavutettu kansallinen 38 prosentin tavoite uusiutuvan energian määrässä hyvissä ajoin ennen vuotta 2020.

”Puulla lämpiää 50 000 ihmisen koti, ja puusta tuotettu sähkö riittää 100 000 ihmisen käyttösähköksi. Tämä on suuruusluokaltaan Suomen ennätys kaupunkia lämmittävässä voimalaitoksessa”, tyytyväinen polttoainejohtaja Pertti Vanhala Oulun Energiasta kertoo.

Polttoaineena käytettävä puu on energiantuotantoon tarkoitettua metsähaketta ja sahoilla syntyvää sahanpurua ja kuorta. Toppilan erikoisuutena kansallisessa vertailussa on se, että suuri osa puusta tulee nuorista kasvatusmetsistä. Oulun Energian energiapuun käytön ansiosta maakunnassa hoidetaan nuoria kasvatusmetsiä parempaan kasvukuntoon noin 6 000 hehtaaria vuodessa.

”Maakunnan metsänomistajat ja koneyrittäjät ovat osaltaan mahdollistaneet tämän ennätyksen syntymisen,” Vanhala toteaa.

20 miljoonan euron tulovirta maakuntaan

Yhden terawattitunnin puuenergian määrä vastaa 500 000 kiintokuutiota eli 10 000 rekkakuormaa. Suurin osa puusta tuodaan sadan kilometrin säteeltä Oulusta, ja taloudellinen hyöty jää omalle alueelle. Puuenergia tuo vuosittain noin 20 miljoonan euron tulovirran polttoaineen toimittajille, urakoitsijoille, hakeyrittäjille, metsänomistajille, autoilijoille ja metsäkoneen kuljettajille.

Hiili uhkaa lähienergian kilpailukykyä

Jos yhteiskunnan ohjauskeinot vahvistavat edelleen hiilellä tuotetun sähkön kilpailuasemaa, voi tämä uusiutuvan energian saavutus jäädä Toppilassa ainutkertaiseksi.

”Oulun Energian käyttämien energialähteiden toimittaminen tuo työtä noin 1 500 ihmiselle ympäröivässä maakunnassa. Energian huoltovarmuutta ja alueellista työllisyyttä tukeva lähienergialähteiden hyödyntäminen pitää turvata kansallisilla päätöksillä”, korostaa Vanhala.

Konsulttiyhtiö Pöyryn Bioenergia ry:lle tekemän selvityksen mukaan kivihiili on pahin uhkaaja kansallisen lähienergian, metsä- ja turve-energian, kilpailukyvylle. Laajassa selvityksessä käy hyvin myös selväksi, miten kivihiilen maahantuonti heikentää kansallista vaihtotasetta kotimaisen lähienergian kustannuksella.

”Haluamme tuottaa energiaa myös tulevaisuudessa oman maakunnan raaka-aineista, mutta nykyiset valtiovallan toimet eivät tee sitä helpoksi. Metsähakesähkön kilpailukykyä heikentäneet muutokset vaikeuttavat oleellisesti tämän merkittävän rajapyykin saavuttamista jatkossa”, polttoainejohtaja Vanhala arvioi.