Oulun Energia vahvistamassa lasten talous- ja työelämätaitoja

20.09.2017 - 08:52

Oulun Energia -konserni on mukana Lasten Yrityskylässä, joka on peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille oppimiskokonaisuus. Lasten Yrityskylä toimii 13 paikkakunnalla, joista yksi on Pohjois-Pohjanmaan Yrityskylä Oulussa. 

Lasten Yrityskylän tarkoituksena on opettaa nuorille asioita työelämästä, taloudesta sekä yhteiskunnan perusteista.  Oikeassa oppimisympäristössä toimii 15 yritystä ja julkista palvelua. Näitä ovat esimerkiksi energiayhtiö, kaupungintalo ja pankki. Yrityskylän yhteistyökumppaneiden kartoitus alkaa aina ensin keskeisistä yhteiskunnan toiminnoista joihin mm. energiayhtiöt kuuluvat.
 
”Yrityskylän kumppanit haluavat olla vahvistamassa lasten ja nuorten talous- ja työelämätaitoja ja lisäämässä tietämystä yhteiskunnan toiminnoista”, avaa aluepäällikkö Jussi Ylitalo Lasten Yrityskylästä.
 
Yrityskylän yhteistyökumppaneiksi valikoituvat ne yritykset, jotka ilmentävät alueensa elinkeinoelämää ja siihen liittyviä toimijoita. Oulun Energian lisäksi mukana ovat esimerkiksi Arina, Oulun yliopisto, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, Oulun Osuuspankki, Nokia ja Terveystalo.
 

Oulun Energia kiinnostaa ja innostaa

 
Oulun Energia on ollut yhtäjaksoisesti mukana jo vuodesta 2013, jolloin Oulussa järjestettiin Yrityskylän pilotointi Oulun kaupungin 6-luokkalaisille.  Yhdessä yrityksessä on 3-5 oppilasta päivää kohden. Työtehtävät ovat olleet lasten mieleen.
 
”Oppilaat ovat olleet kiinnostuneita Oulun Energian työtehtävistä, erityisesti sähkösopimusten solmimisesta ja laskujen lähettämisestä”,  kuvailee Pohjois-Pohjanmaan Yrityskylän aluekoordinaattori Suvi Syrjälä, ”suurin osa oppilaista osallistuu päivän aikana myös Oulun Energian järjestämään energiavisaan”.

Uusiutuvat energiantuotantomuodot kiinnostavat myös nuorempia sukupolvia. ”Kaikki ammatit ovat olleet kiinnostavia, mutta tehtävistä erityisesti aurinkovoimalan kokoaminen on ollut oppilaita eniten innostava tehtävä”, Suvi paljastaa.
 
Pohjois-Pohjanmaan Yrityskylässä vierailee vuosittain noin 5400 oppilasta. 


Kaikki uutiset