Oulun Energia -konsernin energiavuosi 2009

25.01.2010 - 08:24

Vuosi 2009 edellisvuotta hieman kylmempi ,

kaukolämmössä uusi tuotantoennätys

Vuoden 2009 keskilämpötila 2,9 oC oli hieman edellisvuoden lämpötilaa (3,8 oC)*) alhaisempi (vuosien 1970 – 2000 keskiarvo 2,4 oC), ja Oulun Energian kaukolämmöntoimitus kasvoi yli 5 prosenttia, 1483 gigawattitunnista 1560 gigawattituntiin. Näin lämmöntoimituksessa ylitettiin lokakuussa 1969 alkaneen Oulun Energian 40-vuotisen kaukolämpöhistorian aikana ensimmäisen kerran 1500 gigawattitunnin raja. Lämmöstä peräti 92 % tuotettiin Toppilan voimalaitoksilla.

Oulun Energian sähkön kokonaishankinta oli 1898 gigawattituntia (2011 GWh). Turvepula rajoitti vielä alkuvuoden ajan Toppilan sähköntuotantoa, ja kun lisäksi sähkön markkinahinta oli alhainen, Toppila tuotti sähköä 14,4 prosenttia edellistä vuotta vähemmän, 644 gigawattituntia (753 GWh). Lauhdesähkön osuus laski 38,7 prosenttia edellisvuodesta.

Merikosken tuotanto pieneni edellisvuoden ennätyksellisestä 267 gigawattitunnista 30,5 prosenttia, 186 gigawattituntiin. Vuosi 2008 oli viime vuotta sateisempi ja vesitilanne oli tuolloin viimevuotista parempi. Merikosken vuoden 2009 tuotanto vastasi pitkänajan keskivesivuoden tuotantoa.

Osakkuusvoimalaitoksilta saadun osuussähkön määrä kasvoi 28 prosenttia ja oli 319 gigawattituntia (249 GWh). Polttoainepulasta ja sähkön alhaisista markkinahinnoista johtuen tuotantoa oli edullista korvata ostamalla sähköä pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta. Markkinasähkön hankinta oli edellisvuoden tasolla, 749 gigawattituntia (742 GWh).

Puupolttoaineen käyttö ennätyksellistä

Kahden sääolosuhteiltaan huonon turvetuotantovuoden jälkeen kesä 2009 oli pitkäaikaista keskiarvoa parempi. Niinpä Turveruukki Oy pääsi tuotannossaan 2700 gigawattituntiin, millä kyetään tekemään ylivuotista varastoa. Määrä oli suurempi kuin kahden edelliskesän tuotanto yhteensä. Alkuvuoden turvepulaa kyettiin paikkaamaan osittain lisäämällä puuenergian toimituksia sekä kotimaasta että tuonnilla.

Kun edellisvuotisia turvevarastoja ei ollut, Toppilan voimalaitosten tuotanto kärsi vielä alkuvuoden ajan turvepulasta. Turvetta poltettiin viime vuonna 26,9 prosenttia vuotta 2008 vähemmän, 1600 gigawattituntia (2188 GWh). Käytetyn turpeen määrän pienenemiseen vaikutti osaltaan sähkömarkkinatilanne.

Oulun Energia on määrätietoisesti pyrkinyt lisäämään puupolttoaineiden käyttöä ja tehostanut niiden hankintaa. Tästä on tuloksena puupolttoaineiden käytön huima 80,6 prosentin kasvu edellisvuoden 463 gigawattitunnista 836 gigawattituntiin.

Jouduttuaan huonojen turvekesien johdosta rajoittamaan Toppilan voimalaitosten tuotantoa Oulun Energia varautui, varmistaakseen kaupungin lämmöntoimituksen mahdollisen turvepulan aikana, myös hiilen käyttöön Toppilan polttoaineena. Turvetilanteen kohennuttua ei hiilenpolttoon vuoden 2009 aikana kuitenkaan ollut tarvetta turvautua, ja ensimmäiset hiililaivat Ouluun ovat tulossa kuluvan tammikuun aikana.

CO2-päästöt vähentyneet

Oulun Energian panostus ympäristötekniikkaan näkyy CO2-päästöjen vähentymisenä. Savukaasulauhduttimen käyttö parantaa polttoaineenkäytön hyötysuhdetta ja savukaasuista saadaan lähes viidesosa Oulun Energian tarvitsemasta kaukolämmöstä. Tämä tosin vähentää jonkin verran Toppilan voimalaitoksen sähköntuotantoa.

Toinen merkittävä CO2-päästöjä vähentävä tekijä on puunkäytön lisäys (80,6 %). Kolmantena tekijänä ovat olleet valitettava lama ja huonot turvekesät, joiden johdosta sähköntuotantoa ja turpeen käyttöä on jouduttu rajoittamaan.

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n jakeluverkon kuormassa tapahtui hienoista kasvua: edellisvuonna 1195 gigawattituntia ja 1211 GWh vuonna 2009. Sähköntoimituksen laatu on ollut hyvä ja häiriöt vähäisiä: Suunniteltujen keskeytysten kesto oli 3,54 min/asiakas ja vikakeskeytysten kesto 8,28 min/asiakas.

Oulun Sähkönmyynti Oy

Oulun Sähkönmyynti Oy lisäsi edelliseen vuoteen nähden sähkönmyyntiään 1,2 prosenttia, 1989 gigawattituntiin (1911 GWh). Sähköstään Oulun Sähkönmyynti Oy myi noin 41 prosenttia oululaisille. Loppuosa myytiin yhtiön muiden osakkaiden jakelualueille ja sähkömarkkinoille.

*vuoden 2008 luvut sulkeissa