Oulun Energia -konserni hyvässä tuloksentekovauhdissa

28.05.2010 - 09:37

Vuoden alun sähkönkulutushuippu Suomessa oli (28.1. klo 8 - 9) 14 459 megawattia (MW), mikä oli vajaat 1200 MW suurempi kuin vuodentakainen tehohuippu. Kulutushuipun aikana sähköä tuotiin Suomeen lähes 3000 MW teholla eli käytännössä viidennes sähkön hankinnasta oli tuonnin varassa.Ruotsin ydinvoimalaitosten tavallista pidemmät korjausseisokit, talven vesivoimatilanteen heikkeneminen ja pitkäaikaiset pakkaset johtivat spot-tuotteiden markkinahinnan nousuun. Lisäksi sähkön siirrossa Norjasta Ruotsiin oli häiriöitä, jotka johtivat suuriin aluehintaeroihin Pohjoismaissa ja aiheuttivat Ruotsissa ja Suomessa poikkeuksellisia hintapiikkejä, joihin ei käytännössä voitu varautua. Tämä näkyy ennen kaikkea Oulun Sähkönmyynti Oy:n laskeneessa tuloksessa, jota tosin Oulun kaupungin energiakonsernin tasolla kompensoi Oulun Energian tuotannon parantunut tulos. Myös finanssituotteiden markkinahinta on vaihdellut voimakkaasti edellisen vuoden hintoihin verrattuna. Sähkön ja päästöoikeuden hinnat ovat kääntyneet lievään nousuun.

Sähkön ja lämmön tuotanto ja polttoaineet Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana Oulun Energia hankki sähköä kaikkiaan 802 (721) GWh. Tästä Toppilan voimalaitokset tuottivat 418 (272) GWh, mikä on 56,6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vastapainetuotanto kasvoi 20,1 prosenttia ja oli 308 (257) GWh. Lauhdetuotannossa kasvua oli peräti 626 prosenttia, ja lauhdesähköä tuotettiin 109 (15) GWh. Merikosken vesivoimalaitos tuotti sähköä 81 GWh eli 18,9 prosenttia edellisvuotta (100 GWh) vähemmän. Osakkuusyhtiöiden kautta sähköä hankittiin 125,9 (86,7) GWh, ja ostot sähköpörssistä olivat 179 (268) GWh. Lämmönhankinta oli 889 (751) GWh. Toppilan voimalaitosten lämmöntuotanto oli 812 GWh eli 12 prosenttia viimevuotista (725 GWh) enemmän. Huippukattiloita käytettiin vähän, ja niiden tuotanto, 1,3 GWh, jäi 82 prosenttia edellisvuotista (7,3 GWh) pienemmäksi. Kovista pakkasista johtuen lämpökeskusten tuotanto oli 178,6 prosenttia suurempi, 34,8 (12,5) GWh. Myös ostolämmön määrä kasvoi huomattavasti, 5,9 GWh:sta 21,3 GWh:iin eli 262 prosenttia. Alkuvuoden keskilämpötila -2,8 astetta selvästi edellisvuotta alhaisempi, ja Oulun Energian lämmönmyynti kasvoikin 15,7 prosenttia. Uusia asiakkaita kaukolämpöverkkoon liitettiin 99 (82).Oman tuotannon kasvusta johtuen Oulun Energia käytti polttoaineita ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana viime vuotta enemmän 1583 (1125) GWh. Turpeen käyttö kasvoi 65,8 prosenttia ja oli 1177 GWh. Puun poltto sen sijaan väheni 9,3 prosenttia ennätyksellisestä edellisvuodesta, ja sen osuus polttoaineiden kokonaiskäytöstä oli 22 prosenttia. Viime vuonna puuperäistä polttoaineita jouduttiin turvepulan takia hankkimaan aina Yhdysvalloista asti. Oulun Energian tavoitteena on kasvattaa puun osuutta polttoainevalikoimassa, mutta sen oleellinen lisäys edellyttää panostusta puun vastaanottoon.

Oulun Energia Siirto ja Jakelu OySähkön siirto Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n jakeluverkossa kasvoi hieman alkuvuoden aikana ja oli 483 (457) GWh. Uusien sähköliittymien määrä kasvoi edellisvuodesta ja oli 117 (103). Yhtiö on jatkanut automaattisen mittarin etäluennan toimeenpanoa, ja tällä hetkellä noin 26.500 (10.000) mittaria on automaattisen luennan piirissä.

Oulun Sähkönmyynti OySähköä myytiin asiakkaille tarkastelujaksolla 5,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä noin 830 (780) GWh. Suomessa sähkön käytön kasvu oli keskimäärin 7,5 prosenttia.

Turveruukki OyAlkuvuosi on toteutunut toimitusten määrän ja tuloksen suhteen suunniteltua paremmin. Hyvän turvetuotantokesän 2009 ansiosta alkuvuoden 2010 asiakastoimitukset voidaan turvata. Turvetuotantosoihin liittyviä investointeja on jatkettu vuoden 2009 tasolla. Tällä varaudutaan 1980-luvulla käyttöön otettujen tuotantosoiden korvaamiseen.

Liikevaihto ja tulos paranivat

Koko energiakokonaisuuden, mukaan lukien Oulun Energia, Oulun Energia Siirto ja Jakelu, Oulun Sähkönmyynti Oy, Haukiputaan Energia Oy ja Turveruukki Oy liikevaihto oli 99,2 (78,4) miljoonaa euroa, liikeylijäämä 24,4 (20,2) miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä 19,1 (13,8) miljoonaa euroa. Konsernin tulos on parantunut noin 38 prosenttia edellisvuodesta.Oulun Energia -liikelaitoksen liikevaihto kasvoi vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana edellisvuodesta 29,3 prosenttia ja oli 86,1 (66,6) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 26,1 (21,8) miljoonaa euroa, liikevoitto 22,4 (18,5) miljoonaa euroa ja nettotulos 16,7 (12,8) miljoonaa euroa.InvestoinnitKonsernin investoinnit olivat 9,3 (8,4) miljoonaa euroa. Sähköverkkoon investoitiin 1,7 (2,2), kaukolämpöön 1,0 (1,4) ja tuotantoon 4,2 (1,5), ja Turveruukki Oy:n investoinnit olivat 2,1 (2,1) miljoonaa euroa.Oulun Energian alkuvuoden investoinnit olivat yhteensä 5,4 (3,0) miljoonaa euroa, josta 3,4 miljoonaa euroa käytettiin jätteenpolttolaitoksen rakentamisinvestointeihin.Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy käytti alkuvuoden aikana investointeihin 2,2 (2,8) miljoonaa euroa. Alkuvuoden merkittävimmät investointikohteet olivat Purontien varren jakeluverkon rakentaminen Kiimingissä, Sanginjoki - Saviharju -ilmajohdon uusinta ja Ritaharjun kaava-alueen jakeluverkon rakentaminen.

Osavuosikatsaus 1/2010 graafit