Oulun Energia -konserni haluaa elinkeinoveturiksi

20.02.2013 - 08:05

Vuonna 2012 konsernin liikevaihto kasvoi, mutta tulos heikkeni odotetustiOulun Energia -konserni tavoittelee merkittävää asemaa elinkeinojen veturina Perämerenkaaren ja oman maakuntansa alueella. Se ryhtyy vuonna 2012 uusitun strategiansa mukaisesti rakentamaan yhteistyöverkostoja, jotka vievät eteenpäin paitsi energia-alaa myös siihen liittyvää alueen muuta elinkeinoelämää. Verkostoihin se kannustaa mukaan yrityksiä sekä koulutus- ja tutkimislaitoksia.Yritys- ja tutkimusyhteistyön kehittämisen lisäksi Oulun Energia hakee toimitusjohtaja Juhani Järvelän mukaan uusia linjoja myös omaan toimintaansa.”Selvitämme uusien toimintojen, tuotteiden ja palvelujen tuomista markkinoille. Toivottavasti saamme uusia avauksia liikkeelle jo kuluvan vuoden aikana”, hän toteaa.

Liikevaihto kasvoi, tulos heikkeniTaloudellisesti ja toimintaympäristön kannalta vuosi 2012 oli haastava. Oulun Energia -konsernin liikevaihto kasvoi noin 4,5 miljoonalla edellisestä tilikaudesta ja oli 233,4 miljoonaa euroa. Tuotantomäärät jäivät alhaisten markkinahintojen vuoksi ennusteesta, mutta liikevaihtoa kasvattivat Oulun Sähkönmyynti Oy:n liikevaihdon kasvu ja Laanilan ekovoimalaitoksen kaupallinen käynnistyminen.Konsernin liiketulos aleni 16 miljoonaa euroa ollen 38,7 miljoonaa euroa. Syynä tähän oli Toppilan voimalaitoksen ikääntyvän ykkösyksikön ylläpitokustannusten nousu ja polttoaineen hankintakustannusten nousu turvetuotannon jäädessä puoleen suunnitellusta.”Tulokseen vaikuttivat myös parin viime vuoden raskaan investointikuurin seurauksena kohonneet poistot. Myönteisesti alimmalle riville vaikuttivat ennen muuta Pohjolan Voima Oy:stä saatu osinkotuotto ja sateisen kesän seurauksena saavutettu Merikosken voimalaitoksen ennätystuotanto”, huomauttaa toimitusjohtaja Järvelä.Konsernin tilikauden tulos oli noin 17,6 miljoonaa euroa. Edellisvuonna luku oli 29,4 miljoonaa euroa.”Oulun Energian voitot jäävät kaikki omalle alueelle ja maakuntaan hyödyntämään asukkaiden palveluita sekä talouselämää, eikä tällaista yleishyödyllisyyttä voi sanoa monesta muusta yrityksestä”, toteaa toimitusjohtaja Järvelä.

Uusiutuvan puuenergian käyttö Suomen ennätysvauhdissaOulun Energia hyödyntää mahdollisimman paljon lähienergiaa – pääosin Oulua ympäröivästä maakunnasta saatavaa turvetta ja puuta. Tämä parantaa huoltovarmuutta sekä luo työpaikkoja ja tulovirtoja alueelle. Turpeen ja puun tuottamiseen tarvittava ketju työllistää Järvelän laskujen mukaan maakunnassa vuosittain noin 1 500 ihmistä ja synnyttää noin 50 miljoonan euron tulovirran.Puun käytössä Toppilan voimalaitos on nyt ennätysvauhdissa. Laitos käyttänee kuluvan lämmityskauden aikana – syyskuun 2012 alusta elokuun 2013 loppuun – puuta yli yhden terawattitunnin edestä. Energiantuotannossa tällaiseen määrään ei yksikään CHP-voimalaitos ole Suomessa aikaisemmin yltänyt.”Toppila tuottaa nyt puuenergialla kaukolämmön 50 000:lle ja käyttösähkön 110 000 ihmiselle”, hän korostaa.Järvelä nostaa vuodelta 2012 esille myös poikkeuksellisen suuret sademäärät, jotka kirittivät vesivoiman tuotan-non ennätyksiin. Vuoden aikana Merikosken voimalaitos tuotti sähköä historiansa suurimman määrän – 289 gigawattituntia eli 66 prosenttia enemmän kuin normaalivuonna 2011.Turpeen kannalta viime vuosi oli puolestaan hankala. Turvetuotanto jäi puoleen tavoitteesta. Syynä tähän on hidastunut uusien tuotantoalueiden viranomaislupien käsittely, jonka vuoksi uusia tuotantoalueita ei ole saatu käyttöön toivotussa tahdissa. Vanhoilla ja mataloituneilla tuotantoalueilla toimiminen sateisina kesinä on merkittävä riski huoltovarmuudelle. Tämä riski toteutui vuonna 2012.”Onneksi Oulussa emme joutune korvaamaan ulkomaisilla polttoaineilla vähentynyttä turvetuotantoa, vaikka varaudumme tähänkin”, huokaa toimitusjohtaja Järvelä.Vuoden 2012 tapahtumista toimitusjohtaja Juhani Järvelä mainitsee myös Laanilan ekovoimalaitoksen valmistumisen. Voimalaitosprojekti onnistui Järvelän mukaan todella hyvin. Yli kaksi vuotta kestänyt projekti pysyi budjetissaan, toteutui päivälleen suunniteltuna ajankohtana eikä yhtään vakavaa työtapaturmaa sattunut. Jätettä polttoaineenaan käyttävä ekovoimalaitos otettiin kaupalliseen tuotantoon elokuun alussa, ja se on osoittautunut hyvin toimintavarmaksi. Laitos tuottaa höyryä, kaukolämpöä ja sähköä.Energiavuosi 2012 graafisena esityksenä