Oululaiskodit lämpiävät suurten kaupunkien halvimmalla kaukolämmöllä

10.11.2014 - 12:17

Kaukolämmön hinta on Oulussa edelleen selvästi muita suuria kaupunkeja edullisempaa. Oululainen kerros- ja rivitaloasukas säästää noin 23 prosenttia ja pientalossa asuva 12 prosenttia muiden suurten kaupunkien asukkaisiin verrattuna. Kuluva vuosi on ollut lämmityskustannustensa puolesta muutenkin normaalia edullisempi. Vuoden keskilämpötila on ollut yli kolme astetta normaalia korkeampi, mikä tarkoittaa noin viiden prosentin säästöä kaukolämpölaskussa. Lokakuu oli vasta vuoden toinen keskimääräistä kylmempi kuukausi, ja energiankulutus oli yhdeksän prosenttia keskiarvoa suurempaa.

Energiateollisuus ry:n keräämien tilastojen mukaan (päivitetty 1.7.2014) Oulun Energian kaukolämmön kokonaishinta suuressa kerrostalossa on 55 euroa, pienessä kerrostalossa tai rivitalossa 57 euroa ja pientalossa 73 euroa megawattitunnilta. Vertailuryhmässä vastaavat hinnat painotettuina keskiarvoina ovat 71 euroa, 76 euroa ja 83 euroa megawattitunnilta. Tämän mukaan kaukolämmön hinta on Oulussa noin 20 prosenttia edullisempaa kuin Suomessa keskimäärin. Tilastointi perustuu tyyppiasiakkaisiin ja vertailussa on mukana Suomen kaksitoista suurinta kaupunkia. Hinnat koskevat kaukolämmön runkoverkon piirissä olevia asiakkaita, joiden osuus Oulussa kaikista asiakkaista on 98 prosenttia.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto Toppilassa takaa edullisen hinnanOulun Energian kaukolämmöstä yli 90 prosenttia tuotetaan Toppilan voimalaitoksella tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti sähkön ja lämmön yhteistuotantona. Puuenergian osuus Toppilan tuotannosta on noin 38 prosenttia, joten voimalaitoksella tuotetaan puulla lämpöä jo yli 50 000:lle oululaiselle. Loput lämmöstä saadaan pääosin Laanilan ekovoimalaitokselta ja teollisuuden hukkalämmöstä. Energiantuotantoon käytettävistä raaka-aineista yli 90 prosenttia tulee sadan kilometrin säteellä Oulusta. Lähienergian käyttäminen työllistääkin Oulua ympäröivässä maakunnassa noin 1 500 ihmistä.

Verkostoinvestoinnit yli 5 miljoonaa euroaKaukolämpö on Oulussa ehdottomasti suosituin lämmitysmuoto. 75 prosenttia oululaisista asuu kaukolämmitetyissä taloissa. Kaukolämmön kysyntä ja käyttö kasvaa maltillisesti. Tänä vuonna uusia asiakkaita on liitetty Oulun Energian kaukolämpöön noin 200.

”Laajennamme ja uudistamme kaukolämpöverkkoa tämänkin vuoden aikana reilulla 5 miljoonalla eurolla”, kaukolämpöjohtaja Harri Kaisto.

Suuria kaukolämpöhankkeita ei lähivuosina ole näköpiirissä – verkoston täydennysrakentamista kylläkin. Tämän vuoden suurin yksittäinen projekti on ollut runkolinjan rakentaminen Kivikkokankaalle. Samalla tehtiin runkolinjaa myös uudelle Kiulukankaan kaava-alueelle, jossa käynnistyi myös kortteli- ja talojohtojen rakentaminen. Suurimmat saneerauskohteet ovat olleet Rajakylässä ja Kynsilehdossa. Näillä saneerausprojekteilla varmistetaan häiriötöntä lämmönjakelua ja lisätään olemassa olevan verkoston siirtokapasiteettia. Haastavin yksittäinen saneeraus tänä vuonna on käynnissä oleva Isokadun ja Kauppurienkadun työmaa, jossa kadun alla olevat putkistot ja kaapelit siirretään kokonaan uuteen paikkaan uuden liikekeskuksen ajoluiskien rakentamisen tieltä.

”Rakennusten lisääntyvä energiatehokkuus pienentää lämmityksen tarvetta, mutta samaan aikaan lämmön lisäkäyttö on järkevää esimerkiksi kulkuväylien sulana pitoon. Tämä lisää turvallisuutta ja vähentää hiekotuksen, aurauksen sekä puhtaanapidon kustannuksia rakennuksissa”, Kaisto toteaa.

Liite: Kaukolämmön hintavertailu