Merikosken voimalaitos mukana tulva- ja pato-onnettomuusharjoituksessa

14.02.2018 - 08:34

Kainuussa helmi-maaliskuussa järjestettävä tulva- ja pato-onnettomuusharjoitus KIEHIMÄ18 yltää myös Ouluun. Harjoituksessa Kainuuseen kuvitellaan poikkeuksellisen suuri tulva ja samanaikaisesti vesistön voimalaitospadoilla ilmeneviä häiriötilanteita ja mahdollisesti myös onnettomuus.

Oulun Energia on myös mukana harjoituksessa Merikosken voimalaitoksen osalta. Harjoitus toteutetaan kartta- ja johtamisharjoituksena, eikä se näy toimintana ulospäin kansalaisille.

"Harjoittelemme, miten Kainuussa kuvitteellisesti sattuva tulva- ja pato-onnettomuus vaikuttaa virtaamiin Oulujoen suistossa ja sitä kautta Merikosken voimalaitoksen toimintaan ja tulvavesien hallintaan säännöstelypadon avulla”, kertoo käyttöpäällikkö Tommi Kantola.

Harjoituksen tavoitteena on muun muassa lisätä tietoa vesistöistä ja niiden käyttäytymisestä, harjaannuttaa eri toimijoiden yhteistoimintaa sekä selkeyttää rooleja ja vastuita tulva- ja pato-onnettomuustilanteessa. Tavoitteena on myös valmistaa eri toimijoita tunnistamaan, ennakoimaan ja pohtimaan etukäteen tulvan tai pato-onnettomuuden aiheuttamia erityispiirteitä sekä niiden hallinta- ja torjuntatoimenpiteitä.

Harjoituksen pääjärjestäjä on Kainuun pelastuslaitos ja suunnittelussa ovat mukana Fortum Power and Heat Oy sekä Kainuun ELY-keskus. Harjoitukseen osallistuu kuntia, voimayhtiöitä, Kajaanin Vesi-liikelaitos, Kainuun pelastuslaitos sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset.


Kaikki uutiset