Merikosken kalatien alaosan virtaamaa kasvatetaan

28.06.2012 - 09:32

Kesän 2012 aikana Merikosken kalatien alaosalla kokeillaan virtaaman kasvattamista, jotta erityisesti kookkaita naaraslohia saataisiin houkutelluksi nykyistä enemmän kalatiehen. Alakalatiehen johdetaan lisävettä ylemmästä kauneusaltaasta. Kokeilu on tarkoitus toteuttaa lohien vaellusaikana elo-syyskuussa. Lisävesityskokeilu tehdään yhteistyössä Oulun Energian, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Oulun kaupungin kanssa.Riista ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tekemien seurantatutkimusten mukaan suuri osa etenkin kookkaista kaloista ei lähde kalatiehen. Lisäksi osa kalatiehen lähtevistä lohista saattaa viipyä pitkiäkin aikoja kalatien alapuolella.Merikosken kalatien rakenteet on suunniteltu siten, että kalatien alaosaan voidaan tarvittaessa johtaa lisää houkutusvettä. Tämä antaa mahdollisuuden kokeilla mitoitusvirtaamaa suuremman vesimäärän vaikutusta kalojen nousuun. Alakalatien pohjalla olevien lisävesiputkien ansiosta normaalitilanteessa vallitseva virtaama on mahdollista kaksinkertaistaa. Virtaaman suuruuteen vaikuttaa kalatiehen johdettavan virtaaman lisäksi meriveden korkeus.