Laiteasennukset alkaneet jätteiden lajittelulaitoksella

02.03.2020 - 10:09

Lajittelulaitos edistää kiertotaloutta ja on askel kohti hiilineutraalisuutta


Jätteiden lajittelulaitoksen rakentaminen Ruskon jätekeskuksen alueelle Oulussa on edennyt suunnitelmien mukaan. Lajittelua suorittavien laitteiden asentaminen Oulun Energian omistamaan laitokseen on vastikään aloitettu.

Saksalaisen Beznerin toimittama laitteisto edustaa alansa huipputeknologiaa. Sen toiminta perustuu muun muassa mekaaniseen ja optiseen lajitteluun. Laitoksen koekäyttöön päästään tämän vuoden elokuussa ja kaupalliseen toimintaan se otetaan syyskuussa.

Hyötykäyttöprosentti lähes sata

Oulun Energian projektipäällikkö Saara Palo-oja kertoo, että täyteen vauhtiin päästyään lajittelulaitos ottaa vastaan vuosittain noin 100 000 tonnia teollisuuden, rakentamisen, purkamisen ja kaupan jätteitä. ”Lajittelun jälkeen tästä määrästä ei joudu kaatopaikalle juuri mitään, vaan hyötykäyttöprosentti on lähes sata”, hän huomauttaa.

Laitos erottelee jätteestä kierrätettäviksi soveltuvat raaka-aineet kuten muovit, metallit, lasin ja kuidut. Kaiken kaikkiaan materiaalihyötykäyttöön, uusiomateriaaliksi tai maanrakentamiseen, on potentiaalia saada noin 30 prosenttia laitoksen vastaanottamasta jätteestä.
Kierrätykseen kelpaamaton jäte käytetään polttoaineena ja jalostetaan energiaksi Oulun Energian voimalaitoksissa.

”Noin 45 prosentista lajittelulaitokseen tulevasta jätteestä voidaan tuottaa korkeatasoista kiinteää kierrätyspolttoainetta (SRF), jota nyt rakenteilla oleva Laanilan biovoimalaitos valmistuttuaan käyttää. Loput noin 25 prosenttia jätteestä hyödynnetään energiajakeena Laanilan ekovoimalaitoksessa”, selvittää Palo-oja.

Iso edistysaskel kiertotaloudelle

Liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala Oulun Energiasta korostaa, että lajittelulaitos on iso edistysaskel kiertotaloudelle koko Pohjois-Suomessa. Se nostaa rakennusjätteiden kierrätysasteen Ruskossa jopa kolminkertaiseksi nykyiseen verrattuna.

Oulun Energialle lajittelulaitos on monella tapaa tärkeä.
”Tämä on meille iso – noin 22 miljoonan euron suuruinen – investointi kiertotalouteen. Uskomme että kiertotaloudesta tulee meille jatkossa merkittävää liiketoimintaa. Lisäksi se on yksi keino edetä kohti hiilineutraalisuutta”, kertoo Vanhala.

Jätteiden lajittelulaitos toteuttaa myös osaltaan EU:n asettamia kierrätyksen ja materiaalitehokkuuden vaatimuksia.

Peräkärrykuormat edelleen Ruskoon Larelle

Oululaisten kotitalouksien ei tarvitse jätteiden lajittelulaitoksen vuoksi muuttaa toimintaansa jätteiden kanssa. Kotitaloudet ja myös pienemmät yritykset tuovat edelleen niin sanotut peräkärrykuormansa – joita syntyy vaikkapa remontoidessa tai varastoja siivottaessa – Kiertokaari Oy:n kautta lajitteluareena Larelle Ruskon jätekeskukseen. Sieltä nämä jätteet jatkavat matkaansa Oulun Energian toimesta eteenpäin uuteen lajittelulaitokseen.

Oulun Energia aloitti Lare-toimintojen pyörittämisen liikuteltavilla laitteilla jo tämän vuoden alusta ja toiminta jatkuu näin siihen saakka, kunnes uusi lajittelulaitos otetaan käyttöön.

 


Kaikki uutiset