Kodit lämpimiksi uusin konstein

24.04.2020 - 08:41

Teksti Pirkko Koivu | Kuva Linja Arkkitehdit Oy

Oulussa kokeillaan, voiko asuinalue käyttää energiaa viisaasti hyödyntämällä muun muassa lähimarketin ja kerrostalojen ylijäämälämpöä.

Oulun Kaukovainio on lähivuodet kokeilualuetta, jossa tutkitaan uudenlaisia asuinalueiden energiaratkaisuja. Kokeilussa on mukana yksi vanha ja neljä rakennettavaa kerrostaloa. Nämä lämpiävät edelleen kaukolämmöllä, mutta niihin asennetut lämpöpumput ottavat talteen ja hyödyntävät kaukolämmön paluulinjassa olevaa sekä jäteveden ja poistoilmanvaihdon lämpöä. Osaan kerrostaloista tulee lisäksi aurinkopaneelit. Lämmöntuottajana toimii myös näiden talojen lähikauppa, Kaukovainion uusi S-market.

Kaupan kylmälaitteisto tuottaa ylijäämälämpöä, joka voidaan hyödyntää kaukolämpöverkossa. Idea on, että yhdessä S-marketin kanssa kerrostalot tuottavat vuositasolla enemmän energiaa kuin kuluttavat. Tulevien vuosien aikana selviää, miten tässä onnistutaan. Kokeilusta aletaan saada ensimmäisiä tuloksia kevättalven ja kevään aikana, kertoo kehitysinsinööri Reijo Pantsar Oulun Energialta.

”Nyt ollaan vasta alkuvaiheessa ja ensimmäisiä laitteistoja asennetaan paikoilleen. Loppuvuodesta päästään ensimmäisen kerran arvioimaan hankkeen tuomia hyötyjä ja kannattavuutta. Kuluttajien energian hintoihin tällä kokeilulla ei ole vaikutusta.” Hankkeessa Oulun Energia toimittaa asuinkiinteistöihin lämmön, jonka asiakkaat jakavat eteenpäin kiinteistössä ja niiden lämpöpumput huolehtivat hukkalämmön talteenotosta ja hyödyntämisestä. S-market on lämmöntuotannossa omavarainen eikä liity kaukolämpöverkkoon, mutta kiinteistöön on tuotu kaukolämpölinja tämän hankkeen toteuttamista varten.

Oulu ja Groningen pilottikaupungit

Kaukovainion kokeilut ovat osa viisivuotista Making City -hanketta. Oulun kannalta on merkittävää, että se on päässyt mukaan laajaan kansainväliseen hankkeeseen, joka kuuluu EU:n Horizon 2020 -rahoitusohjelmaan. Toinen Making Cityn pilottikaupunki on Groningen Hollannista. Kohteiden valmistumisen jälkeen niiden energiankulutusta mitataan ja seurataan kaksi vuotta.

Making City selvittää asuinalueiden uudenlaisia, vähähiilisyyttä edistäviä energiaratkaisuja. Oulun ja Groningenin lisäksi hankkeessa on mukana yksi seuraajakaupunki Italiasta, Espanjasta, Turkista, Sloveniasta, Bulgariasta ja Puolasta. Kunkin seuraajakaupungin on määrä suunnitella yksi energiataseeltaan positiivinen asuinalue Oulun ja Groningenin kokemusten pohjalta. Reijo Pantsar sanoo, että muualla Euroopassa Oulun kokemuksia seurataan kiinnostuneina.

”Olen kuullut kommentteja, että jos nämä hankkeet onnistuvat Oulussa, ne onnistuvat missä vain”, hän sanoo viitaten Oulun ilmastoon ja vuodenaikojen vaihteluun.Oulusta projektissa ovat mukana Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun Energia Oy, Oulun Sivakka Oy, YIT Rakennus Oy, Arinan kiinteistöt Oy, Caverion Oy, VTT Oy ja Oulun yliopisto.


Kaikki uutiset