Kiimingin kaukolämpölinjan rakennustyöt käyntiin

16.05.2011 - 08:00

Oulun Energia rakentaa Oulusta Välikylän yrityspuiston kautta Jääliin ja edelleen Kiimingin kuntakeskukseen kaukolämmön siirtolinjan, jonka pituus on 13,6 km. Kaivutyöt käynnistyvät Oulussa Konetien itäpäästä ja Kiimingissä Sähkötieltä yhtä aikaa tiistaina 17.5. Kiimingin liitos kaukolämpöön tapahtuu marraskuun puoliväliin mennessä. Jälki- ja viimeistelytyöt valmistuvat toukokuun 2012 loppuun mennessä. Linjan välittömässä läheisyydessä asuville jaetaan tiedote rakennustöistä ja ilmoitetaan yhteyshenkilöt, joihin ottaa yhteyttä tarvittaessa. Katuja ei suljeta rakennustöiden takia, vaan tonteille ajo on mahdollista lyhyitä katkoksia lukuun ottamatta. Asuntoalueilla työskennellään klo 6-22. Tavaran kuljetukset ja kuormien purku Kuusamontiellä ajoitetaan klo 20-06 väliselle ajalle, jotta liikenne häiriintyisi mahdollisimman vähän. Työt aiheuttavat melua jonkin verran.Urakan päätoteuttaja on Oulun Maa- ja vesirakennus Oy, putkiurakasta vastaa KVL-Tekniikka Oy ja putkimateriaalin toimituksesta Logstor Finland Oy. Uusi linja vähentää öljyn käyttöä kaukolämmön tuotannossa ja mahdollistaa Toppilan voimalaitosten lämmön ja sähkön yhteistuotannon hyödyntämisen myös Kiimingissä. Kaukolämpöverkon piiriin voidaan myös kaavoittaa uusia alueita Oulun itäpuolelta. Lisätietoja:verkostoinsinööri Marko Jauhojärvi, puh. 044 703 3427, marko.jauhojarvi(at)oulunenergia.fi Pentti Pernu, puh. 044 703 3430, pentti.pernu(at)oulunenergia.fi