Jo 73 000 tonnia jätettä jalostunut energiaksi

09.11.2012 - 11:30

Laanilan ekovoimalaitos Oulussa vihittiin virallisesti käyttöönOulun Energian omistama Laanilan ekovoimalaitos vihittiin virallisesti käyttöönsä perjantaina. Jo ennen juhlallisia seremonioita laitos on ehtinyt toimia reilut puoli vuotta. Tässä ajassa se on jalostanut jo noin 73 000 tonnia jätettä prosessihöyryksi, sähköksi ja lämmöksi.Ensimmäisen kerran jätteet syttyivät palamaan ekovoimalaitoksen kattilassa huhtikuun alussa. Varsinaiseen kaupalliseen tuotantoon se pääsi suunnitelmien mukaisesti elokuun alussa. Voimalaitoksen käyttöönotto on sujunut jopa normaalia paremmin, sillä täyteen tehoon on päästy poikkeuksellisesti lähes ensitulista alkaen.Laitoksen vihkijänä toiminut Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen totesi juhlapuheessaan ekovoimalaitoksen olevan mainio esimerkki tulevaisuuteen katsovasta hankkeesta ja sellaisesta investoinnista, joita Suomessa kaivataan.Naukkarinen muistutti, kuinka tärkeitä energia-alan investoinnit ovat kansantaloudelle, ihmisille ja ympäristölle, ja oli huolissaan alan edellytyksistä jatkaa vahvaa panostamistaan tulevaisuuteen.”Päättäjiemme on korkea aika havaita, ettei korkean investointiasteen edellytyksenä oleva suotuisa investointiympäristö synny ja säily itsestään”, hän totesi.

Kaatopaikka kattilassaOulun Energian toimitusjohtaja Juhani Järvelä huomautti, että Oulussa on nyt sananmukaisesti kaatopaikka voimalaitoksen kattilassa tuottamassa merkittävästi uusiutuvaa energiaa. Ekovoimalaitos on mitoitettu käyttämään noin 120 000 tonnia jätettä vuodessa. Suunnilleen puolet tästä tulee Oulun Jätehuollon alueelta.Järvelä korosti ekovoimalaitoksen ympäristöhyötyjä. Ruskon kaatopaikan laajeneminen hidastuu ja kaatopaikan mukanaan tuomat ympäristöhaitat pienenevät, kun iso osa jätteistä päätyy ekovoimalaitokseen poltettavaksi. Samalla leikkaantuu kaatopaikalta erittyvän – erittäin hankalana kasvihuonekaasuna tunnetun – metaanin määrä. Lisäksi ekovoimalaitos tehostaa kierrätystä.”Paikallisen jäteyrittäjän mukaan näyttäisi siltä, että esimerkiksi metallinkeräysastiat taloyhtiöiden pihoilla ovat täyttyneet aikaisempaa nopeammin. Ekovoimalaitos on alkanut vähitellen parantaa meidän oululaisten kierrätysasennetta. Sama ilmiö on havaittu maailmalla jäte-energian hyötykäytön alkaessa”, hän kertoi.Ekovoimalaitoksen ansiosta voidaan Oulussa myös vähentää öljyn käyttöä varavoimana kaukolämmön tuotannossa.

Iso taloudellinen merkitysRakentamistoimikunnan puheenjohtaja ja Oulun apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala muistutti, että laitosinvestoinnilla on ollut myös suuri taloudellinen merkitys.”Ekovoimalaitos on iso investointi – suurin Oulun alueella viiteentoista vuoteen ja kustannuksiltaan noin 79 miljoonaa euroa. Viimeksi kuluneiden vuosien taloudellisessa tilanteessa täytyy olla iloinen siitä, että näin iso hanke saatiin tänne toteutettavaksi. Se työllisti suoraan ja epäsuorasti merkittävän määrän ihmisiä tällä seudulla”, hän huomautti.