Ensimmäiset Pohjoista voimaa ympäristötilin apurahat jaettu

26.11.2010 - 08:01

Oulun Energian johtokunta on myöntänyt Pohjoista voimaa ympäristöraadin esityksestä ympäristötilin apurahoja yhteensä 43 000 euroa viidelle opiskelijalle ja yhdelle yritykselle. Ympäristötilin apurahat olivat korkeakouluopiskelijoiden ja toimintaansa aloittavien pienten yritysten haettavissa 14.6.–30.9.2010. Apurahan saamisen edellytyksenä oli, että opinnäytetyö kohdistuu suoraan tai välillisesti jätteenpolttoon (jätteen lajitteluun, keräykseen, noutoon, kuljetukseen, jättöön tai prosessointiin) tai tuulivoimaan, sen hyödyntämiseen, rakentamiseen tai käyttöön. Yrityksille suunnattu apuraha oli tarkoitettu toimintaansa aloittavalle tai jo aloittaneelle, pienelle, nousevalle, oman alueemme yritykselle ympäristöinnovatiivisen energiaan liittyvän liikeidean toteuttamiseen.Ympäristötilin apurahojen jakamisen mahdollistavat Oulun Sähkönmyynti Oy:n vihreän sähkön valinneet asiakkaat. Vihreiden tuotteiden hintaan sisältyy ympäristötilille talletettava ympäristöosuus (VihreäVirta 0,15 snt/kWh ja TuuliVirta 0,30 snt/kWh). Oulun Energia kaksinkertaistaa asiakkailta kertyneen osuuden maksamalla ympäristötilille euron jokaista asiakkaalta tullutta euroa kohden. Tilille on kertynyt jo 100 000 euroa.

Ensimmäiset Pohjoista voimaa ympäristötilin apurahojen saajat ovat:AMK-lopputyöt

Ahola Jaakko, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, energiatekniikan insinööriopinnot; Apurahan suuruus: 5 000 €Kohde: Selvitys puuhakkeen ja hevosten kuivalannan hyötykäyttömahdollisuudesta kaasuttamalla ja syntyvän kaasun soveltuvuudesta lämpölaitoksen energiatuotantovaihtoehdoksi.

Juntunen Piia, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, tradenomiopinnot:Apurahan suuruus: 5 000 €Kohde: Tutkimus ihmisten kuluttajakäyttäytymisestä/kierrätyskäyttäytymisestä, mahdollisuuksista kierrättämiseen eri asumismuodoissa ja tulevan Laanilan voimalaitoksen tarpeista tiedottaa ja viestittää asukkaita kierrätyksestä.

Pro gradu –työ

Miihkinen Mona, Oulun yliopisto, Luonnontieteet/Kemia, filosofian maisteri/luonnontieteiden maisteri –opinnot; Apurahan suuruus: 10 000 €Kohde: Biokaasun tuotto biohajoavista jätteistä pilottireaktorilla ja reaktion poisteen hyödyntäminen suorituspaikkana Oulun Jäte-huolto.

Diplomityö

Ollila Susanna, Oulun yliopisto, Ympäristötekniikka, diplomi-insinööri -opinnotApurahan suuruus: 6 000 €Kohde: Haitta-aineiden liukenemiskäyttäytymisen tutkiminen, kun teollisuuden jätteitä stabiloidaan.

Tohtorinväitöskirja

Huotari Noora, Oulun yliopisto, Biologia, kasviekologia, FT;Apurahan suuruus: 12 000 € Kohde: Voimalaitostuhkan hyötykäyttö energiapuumetsikön alkukehityksen nopeuttajana turvetuotannosta vapautuvilla suopohjilla; väitöskirjatyö.

Aloittavat yritykset

Hemeltron tmi, Arvi Kruusing; Apurahan suuruus 5 000 €Kohde: Markkinaselvityksen teko ja koelaitteen rakentaminen puukattiloiden lämmön muuntamiseksi sähköenergiaksi käyttäen lämpösähköistä muunninta.

Lisätietoja apurahoista ja ympäristöraadin toiminnasta antavat:Pohjoista voimaa-ympäristöraadin puheenjohtaja Jari Latvala, puh. 040 587 3483Oulun Energian toimitusjohtaja Juhani Järvelä, puh. 044 703 3105Oulun Sähkönmyynti Oy:n myyntipäällikkö, raadin sihteeri Seppo Tuomi, puh. 044 703 3080

YmpäristötiliOulun Sähkönmyynti Oy:n vihreiden tuotteiden hintaan sisältyy tilille talletettava ympäristöosuus, VihreäVirrassa 0,15 snt/kWh ja TuuliVirrassa 0,30 snt/kWh. Oulun Energia kaksinkertaistaa asiakkailta kertyneen osuuden maksamalla ympäristötilille euron jokaista asiakkaalta tullutta euroa kohden. Ympäristötilille talletetut varat käytetään uusiutuvien energiamuotojen tutkimukseen, lisärakentamiseen ja ympäristötekojen tukemiseen. Ympäristötililtä annetaan tukea vastuulliseen energiankäyttöön ja energiansäästämiseen kannustaville hankkeille. Varojen käyttökohteista tekee ehdotuksen Oulun Energian johtokunnalle Pohjoista voimaa -ympäristöraati.

YmpäristöraatiPohjoista voimaa -ympäristöraati on asiantuntijoista ja Oulun Sähkönmyynti Oy:n asiakkaista koottu toimielin, jonka päätehtävänä on ohjata ympäristötilin varojen käyttöä. Raati laatii vuosittain ehdotukset ympäristötilin varojen käytölle tehtyjen ehdotusten ja raadin jäsenten omien ehdotusten pohjalta.Ympäristöraadin puheenjohtajana toimii Oulun Energia -liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja (Jari Latvala) ja muina pysyvinä jäseninä johtokunnan varapuheenjohtaja (Outi Hägglund), Oulun Energian toimitusjohtaja (Juhani Järvelä) ja Oulun Sähkönmyynti Oy:n myyntipäällikkö (Seppo Tuomi, raadin sihteeri). Vaihtuvina asiakkaiden asiantuntijaedustajina raadissa toimivat tällä hetkellä toimitusjohtaja Arto Ylimartimo, professori Timo Ojala ja projekti-insinööri Tuuli Pohjola.