Ekovoimalaitos on Pohjois-Suomen paras rakennusteko 2012

03.10.2012 - 10:38

Laanilan ekovoimalaitos on valittu Pohjois-Suomen parhaaksi rakennusteoksi 2012. Palkinnon saajan valitsi Oulun YTR ry:n rakennustekoraati.  – Ekovoimalaitos monipuolistaa Oulun Energian tuotantorakennetta. Se vähentää kaatopaikkojen kuormitusta sekä kasvihuonekaasujen pääsyä ilmaan, perusteluissa sanotaan. Raati kiinnitti eritystä huomiota työturvallisuuteen laitoksen toteutuksessa. Rakennusprojektin aikana työturvallisuudessa onnistuttiin erinomaisesti ja henkilövahingoilta vältyttiin lähes kokonaan. Raadin mielestä Laanilan ekovoimalaitoksen ympäristövaikutukset kohdistuvat koko Pohjois-Suomeen jätteen hävityksen ja siitä syntyvien päästöjen vähentämisellä. Puhdistuksen jälkeen savukaasut alittavat sallitut päästöjen raja-arvot. Palkinto myönnettiin Pohjois-Suomen rakentajapäivillä 2.10. Oulun Energialle ja Oulun Jätehuollolle. Palkinnon vastaanottivat Oulun Energian puolesta toimitusjohtaja Juhani Järvelä ja projektipäällikkö Mikael Tervaskanto sekä Oulun jätehuollon puolesta johtaja Markku Illikainen. Palkinnon myönsi YTR-rakennustekoraati. YTR:ssä toimivat Oulun Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA r.y., Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y., Pohjois-Suomen osasto, Oulun Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK r.y. RKM, Pohjois-Suomen Arkkitehdit SAFA, Oulun Insinöörit ry IL, Oulun LVI-Tekninen yhdistys ja Rakennusteollisuuden keskusliitto RTK.