Biotuhkaa maksutta metsänomistajille

02.01.2020 - 09:50

Teksti Ville Koivuniemi | Kuvitus Iida-Sofia Peltonen

Puun ja turpeen palamisesta syntyvä biotuhka on erinomaista lannoitetta metsiin. Oulun Energian metsänomistajille lahjoittamalla biotuhkalla voidaan lannoittaa 1200 hehtaaria metsää vuodessa Pohjois-Pohjanmaalla.

Kun turve ja puu palavat Oulun Energian Toppila 2 -voimalaitoksessa, palamisen tuotteena syntyy suuria määriä biotuhkaa. Muualla Suomessa biotuhkaa saatetaan käyttää esimerkiksi meluvallien massana tai sitä siirretään vain läjiksi kaatopaikoille, mutta Oulun Energialla biotuhkaan suhtaudutaan toisin. Se kerätään ja kuljetetaan halukkaille metsänomistajille Pohjois-Pohjanmaalla.

“Haluamme tehdä metsänomistajille biotuhkan käyttämisen helpoksi metsän lannoittamisessa”, Oulun Energian energiantuotannosta vastaava liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala kertoo.

Biotuhka on jo sellaisenaan hyvää lannoitetta. Tarvittaessa siihen lisätään kalsiumia, kaliumia ja booria, jolloin siitä tulee käyttökelpoista lannoitetta kaikille turvemaille. Tuhkalannoite korvaa kemialliset lannoitteet.

Metsänomistajilta lämmin vastaanotto

Vanhalan mukaan metsänomistajat ovat ottaneet biotuhkan hyvin vastaan. Kun Oulun Energia ja sen kumppanina toimiva Rakeistus Oy vievät biotuhkan halukkaille metsänomistajille veloituksetta metsäkohteille, ottajia löytyy.

”Tuhkaa tuotetaan Toppila 2:ssa sellainen määrä, että sillä pystytään lannoittamaan vuodessa noin 1200 hehtaaria metsää. Kun turvemaalla oleva metsä lannoitetaan biotuhkalla, se lisää metsän kasvua arviolta 2–3-kertaiseksi”, Vanhala sanoo.

Pohjois-Pohjanmaalla maaperä biotuhkalannoitteen käytölle on erityisen otollinen. Suopohjaista maapinta-alaa on verraten paljon, ja biotuhkan hyödyt ovat parhaimmillaan nimenomaan sellaisissa metsissä. “Pohjois-Pohjanmaan maapinta-alasta noin 55 prosenttia on suopohjaista metsää”, Vanhala täsmentää.

Biotuhkalla kohti hiilinegatiivisuutta

Oulun Energian näkökulmasta biotuhkan kierrättäminen auttaa yhtiötä kohti tavoitteita, joiden mukaan se aikoo olla hiilinielu 2040-luvulla. Se tarkoittaa sitä, että hiilidioksidia pystytään sitomaan enemmän kuin sitä tuotetaan. Nykyisellään Oulun Energian omasta tai osaomistuksessa olevasta energiantuotannosta noin puolet on hiilineutraalia. “Me haluamme olla tukemassa ravinnekiertoa ja hiilensidontaa”, Vanhala kertoo.

Ravinnekierrolla Vanhala tarkoittaa sitä, että Oulun Energia palauttaa metsiin ravinteita, jotka sieltä poistuvat poltettaviksi vietävien puiden mukana. Puun osuus Toppilan voimalaitoksella käytettävästä polttoaineesta on noin 50 prosenttia. Pelkästään sillä saa lämmitettyä jatkuvasti noin 50 000 ihmisen kodin ja tuotettua käyttösähköä yli 110 000 ihmiselle.

Tulevaisuudessa uuden Laanilan biovoimalaitoksen valmistuttua puu korvaa vähitellen turpeen polttoaineena ja 2020-luvun kuluessa Oulun Energian energiantuotannossa puun osuus on 70 prosenttia.

Pohjois-Pohjanmaalla olevia metsänomistajia, joita biotuhkalla lannoittaminen kiinnostaa, Vanhala kehottaa olemaan yhteydessä metsähakkeen ostajiin. Biotuhkaa toimitetaan kaikille metsänomistajille maakunnan alueella. “Tai niin kauan kuin tavaraa riittää”, Vanhala naurahtaa.


Kaikki uutiset