Oulun Energian logo

Oulun Energia mukana uuden päästölaskurin kehitystyössä

11.02.2022 / Päivitetty viimeksi 14.02.2022 15.13

Oulun Energia on ollut mukana kehittämässä uutta kaukolämmön päästölaskuria yhdessä useiden eri yhteistyötahojen kanssa. Laskuri on maksutta yleisessä käytössä ja sen avulla käyttäjä voi tarkastella valitsemansa kaukolämpöverkon päästötietoja viimeisen viiden vuoden ajalta. Lisäksi laskuri esittää valitun kaukolämpöyhtiön polttoainejakauman.

Tähän saakka käytössä olleiden hiilijalanjälkilaskureiden tapa arvioida kaukolämmön päästöjä on ollut puutteellinen. Laskureissa kaukolämmön tuottamat päästöt on laskettu koko maan keskiarvon perusteella, jolloin kaikkien kaukolämpöasiakkaiden päästöt ovat näyttäneet yhtä suurilta. Päästöttömällä kaukolämmöllä kotejaan tai yrityksiään lämmittävät asiakkaat ovat saaneet laskureista reilusti todellisia lämmityspäästöjään suuremman hiilijalanjäljen.

"Laskurin avulla yritysasiakkaamme voivat seurata hiilineutraaliustavoitteidensa toteutumista kaukolämmön osalta erittäin tarkasti. Nyt julkaistu laskuri helpottaa tietojen seurantaa ja tekee prosessista entistäkin läpinäkyvämmän. Laskuri on myös tärkeä osa Oulun Energian hiilineutraaliustavoitteiden seuraamisessa, sillä päämääränämme on täyden hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä", kuvailee Oulun Energian lämpöpalvelujohtaja Kimmo Alatulkkila.

Uusi kaukolämmön päästölaskuri kertoo tarkasti käyttäjän asuinpaikkakunnan mukaiset kaukolämmön tuotannon todelliset päästöt. Päästötietojen raportointi noudattaa yleisesti käytössä olevia, Tilastokeskuksen ja Energiaviraston vahvistamia menetelmiä. Päästötiedot voi laskea joko energiamenetelmällä tai hyödynjakomenetelmällä. Kaukolämpöyhtiöt raportoivat laskuriin päästötietonsa säännöllisesti, ja tietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi yhtiöillä on mahdollisuus jopa kuukausittaiseen päästötietojen ilmoittamiseen.

Päästölaskurin kehitystyössä ovat suomalaisten kaukolämpöyhtiöiden lisäksi olleet mukana Paikallisvoima ry, Tilastokeskus, Suomen ympäristökeskus, Motiva, Kuntaliitto, Energiateollisuus ry, Energiavirasto sekä Palveleva kaukolämpö FinDHC ry.

Laskuri löytyy osoitteesta www.klpaastolaskuri.fi