Oulun Energian logo

Pohjois-Pohjanmaan Pro metsä -palkinto 2022 Oulun Energian liiketoimintajohtaja Pertti Vanhalalle

11.06.2022 / Päivitetty viimeksi 30.06.2022 13.09

Pohjois-Pohjanmaan metsäneuvosto myöntää Pro metsä -palkinnon 2022 Oulun Energian liiketoimintajohtaja Pertti Vanhalalle. Palkinto luovutettiin Oulussa Monimuotoinen metsäni  -metsänomistajapäivässä, jonka jälkeen palkinnon kunniaksi istutettiin puu Toppilan voimalaitoksen viheralueelle. Metsänomistajapäivän ohjelmassa teemana olivat metsäluonnon monimuotoisuus osana arkimetsänhoitoa, vesiensuojelu ja vapaaehtoinen metsien suojelu sekä metsien monet tuotteet.

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa jaettava Pro metsä -palkinto on tapa kiittää ja kannustaa metsien ja metsäalan hyväksi tehdystä työstä maakunnissa. Palkinto myönnetään henkilölle, työryhmälle, yritykselle tai muulle yhteisölle kiitoksena aktiivisesta, innovatiivisesta ja tuloksekkaasta työstä alueellisten metsäohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi. Palkinnon myöntää Pohjois-Pohjanmaan metsäneuvosto. Tilaisuudessa myönnettävän Pro metsä -kunniakirjan lisäksi Toppilan voimalaitoksen viheralueelle istutetaan puu kuvastamaan kasvua, tulevaisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Palkinnon myöntämisen perusteluissa metsäneuvosto mainitsee muun muassa seuraavaa: Pertillä on laaja käytännön työkokemus metsäenergiasta. Hän on usean vuosikymmenen ajan kehittänyt metsäenergian hankintaa ja puhunut väsymättä metsäenergian käytön puolesta. Hän on ollut kehittämässä metsäenergian hankinta- ja korjuumenetelmiä sekä toimitusketjuja niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla. Pertti toimi pitkään Bioenergia ry:n hallituksessa ja puheenjohtajana. Pertti on ansainnut ahkeralla, pitkäjänteisellä ja yhteistyöhakuisella työllään ensimmäisen Pohjois-Pohjanmaan metsäneuvoston myöntämän Pro metsä -palkinnon.

"Pertillä on kyky hahmottaa isoja kokonaisuuksia ja katsoa asioita koko Suomen edun kannalta. Hänet tunnetaan kyvystään ratkaista ongelmia ja rakentaa siltoja eri toimijoiden välillä. Hän esittää asiansa selkeästi ja kansantajuisesti", toteaa metsäneuvoston sihteeri ja Metsäkeskuksen yhteysjohtaja Arto Sorri.

Monimuotoinen metsäni -metsäomistajapäivä

Monimuotoinen metsäni -metsäomistajapäivä kokoaa yhteen metsänomistajia, metsäalan toimijoita ja talousmetsien luonnonhoidon asiantuntijoita Oulun seudulta. Päivän aikana on mahdollisuus osallistua teemaluennoille sekä kysyä ja keskustella talousmetsien luonnonhoidosta, monimuotoisuuden huomioimisesta sekä ajankohtaisista metsäasioista asiantuntijoiden ja toimijoiden kanssa. Alueella on myös koko perheen Villiyrttikarkelot-tapahtuma, jonka puolestaan järjestää Pohjois-Pohjanmaan Luontoalan yrittäjät ry.

Lisätietoja:

Arto Sorri
yhteysjohtaja, Suomen metsäkeskus
040 059 3600
arto.sorri@metsakeskus.fi