Oulun Energian logo

Rakennamme säävarmaa sähköverkkoa – käynnissä useita laajoja hankkeita

18.06.2021 / Päivitetty viimeksi 13.59

Oulun Energia Sähköverkko Oy investoi vuositasolla sähkönjakeluverkkoon noin 7-11 miljoonaa euroa toimitusvarmuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Investointeja tehdään yksittäisistä pienistä liittymätöistä laajoihin suurjännitteisen jakeluverkon sekä sähköasemien uudis -ja korvausrakentamiseen.

Maakaapeloinnilla ja pylväsmuuntamoiden uusimisella maaseutu- ja puistomuuntamoiksi vähennetään sään, lintujen ja pieneläinten aiheuttamia sähkökatkoja ja suojataan ympäristöä, kun muuntajan vikaantuessa mahdollisesti vuotava öljy ei pääse valumaan maastoon. Samalla korvataan käyttöikänsä päähän tullutta tai muuten heikentynyttä ja vanhaa tekniikkaa sisältävää sähköverkkoa.

Oulussa käynnissä useita hankkeita

Vuonna 2021 Yli-Iissä otettiin käyttöön keskitetyn maasulun kompensointijärjestelmä, joka vähentää lumen painamien puiden, lintujen ja pieneläinten aiheuttamia lyhyitä sähkökatkoja eli ns. maasulkuvikoja. Tämä näkyy asiakkaille sähkönlaadun parantumisena.

Sähköverkon saneerauksessa laajimmat hankkeet ovat muun muassa Yli-Iissä, Itä-Patelassa ja Madekosken Määtänkankaalla. Lisäksi sähköverkkoa uusitaan muiden toimijoiden kaivutöiden yhteydessä yhteistyössä muun muassa Oulun Veden, katujen kunnossapidon ja Oulun Energian kaukolämmön kanssa.

Lähetä palautteet ja kysymykset oikealle taholle niiden käsittelyn nopeuttamiseksi

Kaivutöistä ja sähköverkon uusimisesta aiheutuu aina jonkin verran haittaa alueen asukkaille sähkökatkojen ja kaivantojen vuoksi. Suunnitelluista sähkönjakelun keskeytyksistä tiedotetaan aina ennalta ja oman alueen vikakeskeytykset voi tarkistaa keskeytyskartalta. Haja-asutusalueilla kaivutöiden jälkikorjauksista vastaa päätoteuttajana oleva urakoitsija. Kaava-alueilla jälkikorjaustöistä vastaa aina Oulun kaupunki, ja suosittelemmekin lähettämään kysymykset ja palautteet sähköisesti osoitteeseen www.ouka.fi/palaute.

Alueen asukkaat saattavat kokea, että jälkikorjausten teko viivästyy. Tähän syy on se, että kaivualueen maan tulee olla tiivistyessään painunut riittävästi, jotta korjattu alue ei olisi jälleen uuden korjauksen tarpeessa seuraavan vuoden sisällä. Tämän vuoksi jälkikorjauksia ei tehdä välittömästi urakan valmistumisen jälkeen.

Hankkeissa toimii merkittävä joukko eri yhteistyökumppaneita eli urakoitsijoita. Laajimpien projektien yhteydessä asennetaan työmaataulut, joista käy selville urakoitsijan yhteystiedot. Oulun Energia Sähköverkko Oy:n jakeluverkon vianhoidon ja kunnossapidon päätoteuttajana toimii Destia.