Oulun Energian logo

Ilmakuva Miehosuolta.

Oulun Energia lopettaa turpeen käytön vuonna 2025

22.01.2024 / Päivitetty viimeksi 10.19

Euroopassa käytävä sota on heijastunut voimakkaasti energiamarkkinoihin. Poikkeuksellisesta maailmantilanteesta on seurannut inflaatio ja polttoainepula, jotka vaikuttavat toimintaympäristöömme ja yhtiöömme.

Oulun Energia on vastuullisuustavoitteidensa mukaisesti siirtynyt entistä enemmän biomassojen ja kierrätyspolttoaineiden (SRF) käyttöön. Uusiutuvien ja kierrätyspolttoaineiden käytöllä on ympäristövaikutusten lisäksi pyritty hillitsemään myös hintojen nousua, joka on fossiilisten polttoaineiden osalta ollut voimakkaasti nousujohteista. Biomassojen kysyntä on kuitenkin kasvanut markkinoilla voimakkaasti ja niiden riittävään saantiin sisältyy merkittäviä riskejä.

Meidän on varmistettava lämmön ja sähkön toimitus- ja huoltovarmuus kaikissa tilanteissa. Olemmekin joutuneet arvioimaan uudelleen tavoitteemme turpeesta luopumiselle. Alkuperäisenä tavoitteenamme on ollut lopettaa turpeen käyttö vuonna 2024. Polttoainesaatavuushaasteiden vuoksi joudumme todennäköisesti käyttämään turvetta vielä 2025. Vuoden 2025 jälkeen turvetta voidaan käyttää ainoastaan poikkeustilanteissa huoltovarmuussyistä. 

”Teemme edelleen kaikkemme turpeen käytön lopettamiseksi mahdollisimman pian. Geopoliittisella tilanteella sekä talouden suhdanteilla ja sen seurauksena esimerkiksi sahoilta tulevilla sivujakeilla on iso merkitys turpeesta luopumisen aikataulussa”, kertoo Oulun Energian liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala. 

Turveaikataulun muutoksella ei ole vaikutusta Oulun Energian hiilineutraaliustavoitteeseen - Päämääränämme on edelleen täyden hiilineutraaliuden saavuttaminen vuonna 2030.