Valaistussuunnittelu

Erityisesti piha-ja työskentelyalueiden valaistusta hankittaessa on syytä kiinnittää huomiota oikeanlaiseen ja tarpeenmukaiseen suunnitteluun. Hyvin suunniteltu ja sijoiteltu valaistus luo ympäristöön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja selkeyttä.

Toteutamme aluevalaistuksen lisäksi myös liikenne- ja kulkuväylien sekä erikoisvalaistuskohteiden kuten julkisivujen ja siltojen valaistussuunnittelut. Suunnitelmat on saatavissa halutussa laajuudessa.Valaistussuunnitelmaan voidaan sisällyttää esimerkiksi seuraavia työvaiheita:

  • valaistuslaskennat
  • valaistuksen sähkösuunnittelu
  • sijoituskuvat ja suunnitelmakartat
  • työselostukset
  • kustannusarviot

Tutustu asiantuntijamme kirjoittamaan energiatehokkaasta led-valaistuksesta kertovaan artikkeliimme.