Oulun Energian logo

Lukuisia sähkötorneja sinisellä taustalla, jossa on myös pilviä.
Yhdeksän sähkötornia sinisen taivaan edessä.

Keskeytyskriittiset käyttökohteet

Sähkömarkkinalain sekä valmiuslain mukaisesti verkonhaltijan on varauduttava sähköverkkoonsa kohdistuviin normaaliolojen häiriötilanteisiin, joihin sähköpulatilanteet ja valmiuslain edellyttämät poikkeusolot lukeutuvat.

Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) puitteissa ja järjestelmävastaavana toimivan Fingrid Oyj:n ohjaamana Oulun Energia Sähköverkko Oy on verkonhaltijana siis velvollinen varautumaan poikkeusoloihin ja toteuttamaan niissä vaadittavia toimenpiteitä.

Lakien, ohjeiden, määräysten ja niiden pohjalta tehtävien suunnitelmien tarkoituksena on varautua normaaliolojen vakaviin häiriöihin. Tavoitteena on turvata sähkönjakelun toimivuutta ja jatkuvuutta. Poikkeusoloissa on tärkeää myös varmistaa väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömien taloudellisten toimintojen ja niihin liittyvien teknisten järjestelmien toimintaa.

Keskeytyskriittisten kohteiden määrittely

Sähköpula on tilanne, missä tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta ja rajoitustoimenpiteillä turvataan valtakunnan sähköverkon vakautta. Sähköpulatilanteessa jakelurajoitukset ovat viimeinen toimenpide ja kestoltaan maksimissaan kaksi tuntia. Katkot keskitetään alueille, joilla ei ole yhteiskunnan, väestön toimeentulon tai elinkeinoelämän kannalta tärkeitä toimintoja. Yksiselitteistä karttarajausta sähkökatkoista ei voida antaa, koska tilanne riippuu sähköpulan suuruudesta ja sen mukaan vaadittavasta irti kytkettävästä sähkötehosta.

Huoltovarmuuden tavoitteista annetussa valtioneuvoston päätöksessä erikseen käsiteltyjä kriittisen tuotannon ja palveluiden sektoreita ovat sähkö-lämpö- ja vesihuolto, teollisuus, infrasturktuurin rakentaminen ja kunnossapito, elintarvikehuolto, sosiaali- ja terveydenhuolto ja lääkehuolto sekä jätehuolto.

Keskeytyskriittisten kohteiden oma varautuminen tärkeää

Vaikka keskeytyskriittiset kohteet pyritään aina rajaamaan sähköpulasta aiheutuvien sähkökatkojen ulkopuolelle, on jokaisen huoltovarmuuskriittiseksi itsensä lukevan sähkönkäyttäjän erittäin tärkeää varautua itse sähköpulaan sekä muihin normaaliaikoina tapahtuviin sähkökatkoihin. Tarvittaessa oman toiminnan sähkön saanti on turvattava ottamalla käyttöön esimerkiksi varavoimaa. Tällaisia tilanteita ovat sähköpulan lisäksi sähkönjakeluverkon vikatilanteet muun muassa säiden ääri-ilmiöt, laiterikot tai ulkopuolisten osapuolten tahattomat toimet. Varavoimaratkaisut on hyvä myös säännöllisesti testata sekä pitää huolta polttoainehuollosta. 

Ilmoita keskeytyskriittinen käyttöpaikka

Jos toimintosi lukeutuu mielestäsi keskeytyskriittiseksi kohteeksi, voit ilmoittaa käyttöpaikkasi alla olevalla lomakkeella. Arvioimme ilmoituksissa jätetyt kohteet kriittisyyden mukaan ja vain kriteerit täyttävät kohteet määritellään keskeytyskriittisiksi. Kohteen ilmoittaminen ei ole takaus siitä, etteivätkö sähköt voisi käyttöpaikassa silti katketa.

Täyttämällä alla olevan lomakkeen voit tehdä ilmoituksen keskeytyskriittisestä sähkönkäyttöpaikasta. Käsittelemme tiedot luottamuksellisesti. Hyödynnämme tietoja mahdollisuuksien mukaan vianhoidossa, suunnitelluissa sähkönjakelun keskeytyksissä ja mahdollisen sähköpulatilanteen hoidossa.

Oulun Energia Sähköverkko Oy kerää sähkönjakelun kannalta keskeytyskriittiset käyttöpaikat Huoltovarmuuskeskuksen suositteleman luokituksen mukaisesti.

HUOM: Saman konsernin yksittäiset kohteet tulee ilmoittaa keskitetysti samalla ilmoituksella. Ilmoituksessa erotellaan käyttöpaikkanumerot toisistaan puolipisteen (;) avulla.

 

Syy käyttöpaikan kriittisyydelle