Sulakkeen palaessa

Jos asunnostasi on sähköt poikki kokonaan tai osittain, syynä voi olla sähköliittymää tai kiinteistöverkkoa suojaavien sulakkeiden palaminen. Jos osa sähköistä toimii, kyseessä voi olla ryhmäsulakkeen palaminen. Voit vaihtaa itse sulakkeet, jotka ovat asunnon sisällä sähkökeskuksessa. Tarkista oman asuntosi sulakekoot ja hanki varalle muutama kappale kutakin sulakekokoa.

Sulakkeet löytyvät asunnon teknisessä tilassa tai eteisessä sijaitsevasta sähkökeskuksesta, jossa on pääsulakkeet, pääkytkin, sähkömittari ja ryhmäsulakkeet. Etenkin kerros- ja rivitaloissa pääkeskus sijoitetaan usein asunnon ulkopuolelle, jolloin asunnon sisällä on erillinen ryhmäkeskus, tutummin sulaketaulu, jonka sisältä löytyvät asuntokohtainen pääkytkin ja ryhmäsulakkeet.

Ryhmäsulakkeen vaihtaminen

Voit vaihtaa itse sulakkeet, jotka ovat asunnon sisällä sähkökeskuksessa. Jos sulakkeen palamisen syynä on viallinen tai vialliseksi epäilty sähkölaite, poista se heti käytöstä ja vie laite tarvittaessa ammattiliikkeeseen korjattavaksi. Myös ylikuormitus voi polttaa sulakkeen.

Automaattisulakkeen eli johdonsuojakatkaisijan voit palauttaa kytkimestä toiminta-asentoon. Jos sulake on perinteinen tulppasulake, muista noudattaa sähköturvallisuusohjeita ja katkaista sähköt pääkytkimestä kääntämällä kytkin 0-asentoon ennen sulakkeen vaihtoa.

Vaihda palaneen sulakkeen tilalle samanlainen uusi ja ehjä sulake. Tarkista sulakekoko sulakkeen päässä olevasta värillisestä merkistä, sulakkeen vieressä olevasta merkintäkilvestä tai sulakepohjan väristä, kun sulake on kierretty irti. Sulakekoko ilmoitetaan myös numeroarvoin sulakkeen pohjassa.

Jos sulake palaa tai johdonsuojakatkaisija laukeaa uudelleen heti päälle kytkettäessä, irrota kyseisessä ryhmässä olevat sähkölaitteet ja kytke ne yksitellen. Kytke ensin sähkönsyöttö pois poistamalla sulake tai avaamalla johdonsuojakatkaisija. Kokeile sähkölaitteen kytkemisen jälkeen sähkön kytkemistä takaisin. Jos laitetta käytettäessä sulake palaa tai johdonsuojakatkaisija laukeaa, on kyseinen laite rikki eikä sitä tule käyttää. Jos ryhmän yksikään sähkölaite ei polta sulaketta, voi kyseessä olla ylikuormitus eli päälle on kytketty enemmän sähkölaitteita, kuin kyseisen sulakkeen nimellisvirta kestää. Tämä on yleistä etenkin vanhoissa taloissa, joiden sulakkeita ei ole mitoitettu nykyisille sähkölaitemäärille.

Tavallisimpien kotitalouksissa käytettävien sulakkeiden sallitut kuormitukset:

Sulakkeen nimellisvirta Sallittu kuormitus Tunnusväri
6 A 1 400 W vihreä
10 A 2 300 W punainen
16 A 3 700 W harmaa
20 A 4 600 W sininen
25 A 5 750 W keltainen
35 A 8 050 W musta