Oulun Energian logo

Oranssin taustan edessä ihminen pitelee käsissään kahta hehkulamppua. Oikealla oleva lamppu on palanut.
Henkilö pitelee kahta hehkulamppua oranssin taustan edessä. Toinen lampuista on palanut, toinen ei.

Tunnista nollavika

Nollavika – tunnista hengenvaara ja toimi oikein

Vaurioituneessa sähköverkossa saattaa esiintyä niin sanottu nollavika, joka voi aiheuttaa hengenvaaran. Nollaviassa nollajohdin katkeaa ja voi aiheuttaa jännitteen nousun 230 voltista 400 volttiin. Tämä voi rikkoa kodin sähkölaitteita. Vika voi aiheuttaa myös tulipalovaaran, jos sähkövirta yrittää hakea purkautumistietä rakennuksen rakenteista. 

Tunnistat nollavian näistä merkeistä:

Jos epäilet nollavikaa

Ennakoiva kunnossapito auttaa ehkäisemään vaaratilanteita

Kiinteistöjen sähköasennukset ja -laitteistot vaativat huoltoa ja kunnossapitoa. Vaaratilanteiden ehkäisemiseksi sähkökeskuksen kunto kannattaa määräajoin tarkistuttaa sähköalan ammattilaisella. Näin havaitut viat ja puutteet voidaan korjauttaa riittävän nopeasti. 

Sähkönjakelun vikapäivystys 24 h

call08 55843222