Oulun Energian logo

Fortum ja Oulun Energia toteuttavat vaelluskalojen lisääntymisalueselvityksen Oulujoella

14.04.2021 / Päivitetty viimeksi 10.23

Selvityksessä tarkastellaan Oulujoen potentiaalisia vaelluskalojen lisääntymisalueita ja selvitetään tarkastelukohteiden toteuttamiskelpoisuutta. Yksi tarkastelukohteista on Oulun Energian Merikokosken voimalaitoksen vanha uoma. Lisäksi arvioidaan tarkastelukohteiden merkitystä vaelluskalojen lisääntymismahdollisuuksien ja luonnonkierron vahvistamiseksi. Työ käynnistyy keväällä, ja tulosten on määrä valmistua elokuun 2021 loppuun mennessä.

Voimalaitosten yhteydessä sijaitsevien seitsemän tarkastelukohteen joukkoon lukeutuu muun muassa Fortumin Montan, Pällin ja Nuojuan voimalaitosten ohijuoksutusuomat sekä Oulun Energian Oulun kaupungin keskellä sijaitsevan Merikosken voimalaitoksen vanha uoma.

”Selvitämme yhdessä Oulun Energian kanssa, mitkä selvitettävistä kohteista edistäisivät parhaiten vaelluskalojen lisääntymistä ja luonnonkiertoa joessa”,  Fortumin ympäristöasiantuntija Katri Hämäläinen kertoo.

”Yhteistyö Fortumin kanssa mahdollistaa jokialueen tarkastelun yhtenäisenä kokonaisuutena. Selvityksessä saamme tärkeää tietoa siitä, mitkä mereltä Oulujärvelle asti ulottuvista kohteista soveltuisivat parhaiten lisääntymisalueiksi”, Oulun Energian laatu- ja ympäristöjohtaja Tarja Väyrynen kuvaa.

Lisääntymisalueselvitys on osa laajempaa vaelluskalayhteistyötä
Oulujoen vesistöalueella.

Lue lisää Fortumin uutisesta:

https://www.fortum.fi/media/2021/04/fortum-ja-oulun-energia-toteuttavat-vaelluskalojen-lisaantymisalueselvityksen-oulujoella