Oulun Energian logo

Oulun Energian Digipalvelu avattuna tietokoneen näytöltä.
Oulun Energian Digipalvelu avattuna tietokoneen näytöltä. Sormet näppäimistöllä ja tietokone ihmisen sylissä.

Oulun Energian digitaalisten palveluiden käyttöehdot

Tervetuloa käyttämään Oulun Energia Oy:n ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä "Oulun Energia") digitaalisia palveluita (jäljempänä "Palvelu" tai "Palvelut"). Näihin palveluihin kuuluvat Oulun Energian verkkosivusto, Oulun Energian Digipalvelu sekä Oulun Energian mobiilisovellus. Pyydämme sinua tutustumaan huolellisesti näihin käyttöehtoihin (jäljempänä "Käyttöehdot") ennen palveluiden käyttämistä.

Palveluiden hyväksyminen ja käyttö

Hyväksymällä nämä käyttöehdot käyttäjä (jäljempänä "Käyttäjä") sitoutuu noudattamaan voimassa olevia Käyttöehtoja.

Näiden Käyttöehtojen teknisestä ylläpidosta vastaa:

Oulun Energia Oy
Nahkatehtaankatu 2
90100 Oulu
Y-tunnus: 0989376-5
Puh. +358 8 5584 3300

Palveluiden käyttäminen

Oulun Energian digitaalisiin palveluihin rekisteröityvän käyttäjän on oltava oikeustoimikelpoinen ja tunnistauduttava OE Digipalveluun vahvalla tunnistautumisella. Mahdollisista poikkeuksista sovitaan erikseen Oulun Energian kanssa. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjän on annettava pyydetyt tiedot, joiden oikeellisuudesta hän vastaa.

Sähköisten palvelujen käyttö

Digitaalisten palveluiden käyttö saattaa vaatia Käyttäjän hyväksyntää ilmoitusten ja/tai evästeiden käyttöön. Palveluiden toimivuus voi riippua teknisistä seikoista, kuten verkkoyhteyksien nopeudesta. Oulun Energia pidättää oikeuden katkaista palvelut esimerkiksi huolto- tai päivitystöiden vuoksi, joista pyritään ilmoittamaan etukäteen.

Käyttötarkoitus ja toiminnan häirintä

Palveluja saa käyttää vain niiden käyttötarkoitukseen. Käyttäjä ei saa häiritä palveluiden toimintaa tai toisten käyttäjien käyttöä, esimerkiksi asentamalla robotteja tai lähettämällä roskapostia.

Käyttäjä voi ilmoittaa palveluissa havaitsemistaan virheistä palautelomakkeen kautta tai ottamalla yhteyttä Oulun Energian asiakaspalveluun.

Henkilötietojen käsittely

Käyttäjää koskevat tiedot tallennetaan Oulun Energian henkilötietorekistereihin. Voit lukea lisää Oulun Energian tietosuojasta tietosuojaa koskevilta sivuilta Tietosuojaseloste asiakkaille.

Immateriaalioikeudet

Kaikki palveluissa esitetty aineisto (kuten tekstit, kuvat, videot, logot, tavaramerkit, lähdekoodit ja ohjelmistot) ovat Oulun Energian tai sen lisensoijien omaisuutta. Oulun Energia pidättää kaikki oikeudet aineistoon.

Palveluissa julkaistun aineiston käyttö julkisessa tiedonvälityksessä on sallittua ilman Oulun Energian erillistä suostumusta, jos siitä on erikseen ilmoitettu. Alkuperäinen lähde on kuitenkin aina mainittava.

Palveluissa julkaistun aineiston hyödyntäminen henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön on sallittua tekijänoikeuslain mukaisesti. Kaikki muu aineiston kopioiminen, jakaminen, välittäminen ja muuttaminen on kielletty ilman Oulun Energian etukäteistä kirjallista suostumusta.

Tietoturva

Oulun Energia pyrkii noudattamaan korkeaa tietoturvan tasoa. Käyttäjän on varmistettava oman Internet-yhteytensä ja laitteidensa tietoturva.

Palveluiden sivustoilla voidaan käyttää evästeitä, jotka auttavat kehittämään sivuston sisältöä. Lisätietoja evästeistä löydät evästeitä koskevalta sivulta.

Siirrettävyys

Käyttäjä voi siirtää näihin käyttöehtoihin tai palvelua koskevan sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle vain Oulun Energian suostumuksella.

Palvelun tuottava Oulun Energia -yhtiö voi siirtää palveluun tai näihin käyttöehtoihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia muille konserniin kuuluville yhtiöille tai kolmansille osapuolille esimerkiksi liiketoimintakaupan yhteydessä.

Muutokset käyttöehtoihin

Oulun Energia varaa oikeuden muuttaa käyttöehtoja, palveluita tai niiden saatavuutta, sekä palveluiden yhteydessä tuotettuja aineistoja ja niihin liittyviä teknisiä tai muita ominaisuuksia milloin tahansa.

Muutokset käyttöehtoihin tulevat voimaan kahden viikon kuluessa siitä, kun uudet käyttöehdot on julkaistu tai muutoksista on ilmoitettu palvelussa tai Oulun Energian verkkosivuilla.

Vastuuvapaus

Palveluiden sisältämä aineisto julkaistaan sellaisena kuin se on, eikä Oulun Energia vastaa sen virheettömyydestä, täydellisyydestä tai luotettavuudesta. Aineistoa ei voi pitää Oulun Energiaa sitovana tarjouksena tai sitoumuksena. Oulun Energia ei takaa, että palvelut ovat käytettävissä virheettömästi tai keskeytyksettä.

Oulun Energia ei vastaa palveluiden yhteydessä esitetyn aineiston ja linkkien käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, lukuun ottamatta pakottavan lainsäädännön perusteella määrättyjä vastuita.

Sovellettava lainsäädäntö

Palvelut on suunnattu Suomeen, ellei toisin ole sovittu. Käyttöehtojen soveltamiseen ja palveluiden käyttöön liittyviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintasäännökset.

Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluin. Jos sovintoa ei saavuteta, riidat ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta (Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3/PL 306, 00531 Helsinki).