Mistä tietää, että kiinteistön sähkölaitteet ovat huollon tarpeessa?

Tukesin mukaan Suomessa syttyy vuosittain noin 1000 sähkön aiheuttamaa rakennuspaloa. Tyypillisimmin palot johtuvat sähkölaitteen epätavallisesta toiminnasta, huonoista johdinten liitoksista, sähkölaitteiston vierasesineestä tai pölystä ja kosteudesta.

Kiinteistöjen sähköasennukset ja -laitteistot vaativat huoltoa ja kunnossapitoa kuten kaikki muukin tekniikka. Asennusten ja laitteiden kuntoa on tarkkailtava, jotta havaitut puutteet voidaan korjata riittävän nopeasti. Asiakas voi jonkin verran ennakoida sähkölaitteiden huollon tarvetta ja vaikuttaa itse siihen, paljonko laitteita ja asennuksia tarvitsee lopulta huoltaa. Ennakoimalla voi välttyä monilta ongelmilta. Laitteiden komponentit saattavat kestää vuosikymmeniä, mutta uusiakin komponentteja on hyvä mitata vikojen varalta.

Vuosittainen seuranta kannattaa

Sähkölaitteet voivat aiheuttaa äkillisen vaaratilanteen, sillä komponenttien viallisuus tai huonot johdinten liitokset eivät näy päällepäin. Vaaratilanne voi ilmetä yhtä lailla vanhoissa kuin uusissakin kiinteistöissä. Sähkölaitteiden määrä talouksissa kasvaa, minkä myötä myös sähkönkulutus lisääntyy ja talon sähköistystä kuormitetaan jatkuvasti enemmän: mitä tehokkaampi tietokone tai kiuas, sitä kuormittavampi se on. Uusimmat komponentit vastaavat lisääntyneeseen sähkönkäyttöön. Täytyy kuitenkin muistaa, että uudetkin komponentit on voitu mitoittaa 10 vuotta sitten, jolloin sähköntarve oli erilainen.

Kerran vuodessa olisi hyvä tarkistaa, että sähkölaitteet ja -asennukset ovat kunnossa. Vuosittaiseen mittaukseen sisältyy sähköpääkeskuksen imurointi, laitteiston lämpökuvaus sekä liitosten ja komponenttien kiristäminen. Mittausta seuraavana vuonna voidaan vertailla lämpökameran kuvia, joista saadaan dokumentaatio laitekohtaisesti ja nähdään, onko niissä tapahtunut muutoksia. Asiakas saa mittauksesta tarkan raportin ja ehdotuksen toimenpiteistä, jos sellaisille on tarvetta. Lisäksi lämpökuvat tarjoavat vertailukohdan seuraavalle vuodelle, vaikka varsinaista vikaa ei löytyisikään.

Alla on kuva muuntajan kannesta tavallisella kameralla ja lämpökameralla kuvattuna. Taulukossa on esitetty mittaustulokset, joista Bx1 merkitsee kuuminta kohtaa. Kuumin kohta, joka on kuvaan merkattu kolmiolla, kertoo mahdollisesta viasta.

Muuntajan kansi tavallisella kameralla ja lämpökameralla kuvattuna

Bx1 Max 41,4 °C
Sp1 24,8 °C
Sp2 24,4 °C
Sp3 24, 9 °C
Sp4 18,7 °C

Kun tarvitset ammattilaista

Varsinaisiin sähköammattilaisen suorittamiin kunnossapidon ennakoiviin toimiin kuuluvat muun muassa sähkökeskusten tarkastukset, joissa tarkastetaan ja puhdistetaan niin kiinteistön sähköpääkeskus kuin mahdolliset huoneistokohtaiset sähkötaulutkin. Tarkastus tehdään hyödyntämällä lämpökameraa, joka ilmaisee muun muassa löysät liitokset ja kuluneet komponentit. Puhdistus tapahtuu imuroimalla kohteet työhön tarkoitetulla jännitetyöimurilla, jolloin työstä ei aiheudu asukkaille sähkökatkosta.

Tutustu ennakoivan kunnossapidon palveluihimme!

Etusivulle