Kimmo Alatulkkila

Kimmo Alatulkkila vastaa kaukolämpöverkon ja voimalaitosten kunnossapidosta sekä kaukolämmön jakelusta Oulun alueella. Katse on vahvasti tulevaisuuden energiaratkaisujen kehittämisessä, kuten kaukolämpöverkon mahdollistaman alustatalouden hyödyntämisessä. Tämä unohtamatta lämmönjakelun häiriöttömyyden turvaamista ja varautumista häiriötilanteisiin. Vapaa-aika kuluu perheen ja harrastusten parissa.

Kirjoittajan blogit

Huoltovarmaa kaupunkienergiaa

Jos ympäristöasioilla ja kustannustietoisuudella on jotakin vaikutusta unen laatuun, nukkuvat Oulun Energian kaukolämpöasiakkaat yönsä todennäköisesti keskimääräistä paremmin. Oulussa nimittäin tehdään systemaattisesti työtä yhteisen huolemme eteen: miten pelastetaan pallo, jolla elämme?

Vallitseva poikkeustilanne on tuonut perusarvot esille ihmisten arkeen ja nostanut huoltovarmuuden asiaksi, josta emme ole valmiita tinkimään. Käynnissä olevat investointimme uuteen Laanilan biovoimalaitokseen ja Ruskoon rakentuvaan jätteiden lajittelulaitokseen kuvaavat hyvin...

50 vuotta kaukolämpöä Oulussa – kaukolämpö on tulevaisuuden teknologioiden mahdollistaja

Oulun alueelle rakennettu kaukolämpöverkko tarjoaa tulevaisuuden energiateknologioille erinomaisen alustan. Energian kustannustehokas jakeluverkosto mahdollistaa erityisesti hukka- ja ylijäämälämpöjen hyödyntämisen parhaalla mahdollisella tavalla.

Tulemme näkemään teknologian kehityksessä uusia, monipuolisia ja innovatiivisia ratkaisuja, joista toiset menestyvät ja toiset eivät. Energia-alalla on totuttu ratkaisujen pitkään elinkaareen ja huolelliseen suunnitteluun ennen niiden toteutusta, mikä on perusteltua isojen voimalaitosten ja raskaan infran rakentamisessa....

50 vuotta kaukolämpöä Oulussa – automaation ensiaskelista nykyhetkeen

1970-luvun lopulla automaatiota sovellettiin kaukolämpöön niin lämpökeskusten kuin verkonkin puolella. Lue blogisarjan ensimmäinen osa tästä ja toinen osa tästä .

Pääverkon kaukolämpöenergia tuotettiin vielä 1970-luvulla kokonaisuudessaan Toppilan voimalaitoksessa . Verkon optimointi aloitettiin tarkastelemalla verkon pumppausta ja pumppauksen optimointia. 1970-luvun lopulla Toppilassa alettiin kaukokäyttää välipumppaamoita, ja myöhemmin verkkoa alettiin ohjata oikealla kaukokäyttölaitteistolla. Tuolloin käytössä ei vielä ollut logiikoita tai tietokoneita. Automaation...

50 vuotta kaukolämpöä Oulussa – kaukolämpö valtaa kaupungin

Oulun kaukolämpötoiminta alkoi vuonna 1969 ja lähti laajenemaan nopeasti. Kaukolämpö oli jo vuosikymmeniä sitten kysytty ja kilpailukykyinen lämmitysmuoto. Lue blogisarjan ensimmäinen osa tästä .

Palataan hetkeksi 1970-luvulle. Kaukolämpöön liitettiin eri alueita ympäri Oulua: liitettävälle alueelle rakennettiin verkon osa ja asennettiin siirrettävä lämpökeskus. Tämän jälkeen asiakkaat liitettiin verkkoon ja asiakkaiden tilat varustettiin mittaus- ja lämmönjakokeskuksilla. Lopulta lämpökeskus käynnistettiin, josta alkoi lämmönjakelu – näin kaukolämpö levisi joka...

50 vuotta kaukolämpöä Oulussa

Oulun Energian kaukolämpöosasto perustettiin vuonna 1969, 50 vuotta sitten. Alkuvaiheessa kaukolämpöverkko oli vain kilometrin mittainen.

Kaukolämpötoiminnan alku oli vaatimaton, ja 50 vuodessa on ehtinyt tapahtua paljon. Toiminta alkoi kuitenkin laajeta lupaavasti jo ensimmäisten vuosien aikana. Kaukolämpötoiminta aloitettiin Oulussa rakentamalla Myllytullin lämpökeskus, joka oli ensimmäinen kiinteä lämpökeskus ja jota käytettiin kymmeniä vuosia. Tätä ennen lämmitys hoidettiin kahdella siirrettävällä lämpökeskuksella. Verkostoa rakennettiin Kasarmintien toimipaikasta...