Oulun Energian logo

Juopperi ja Palo-oja yhteiskuvassa

Talon kannustava tuki ja oma oppimishalu ovat vieneet Saaraa ja Anttia ylös uraportailla

13.06.2022

Työntekijät viihtyvät Oulun Energialla verrattain pitkään. Pian 11 vuotta talossa työskennellyt Saara Palo-oja kertoo, että oma oppimishalu ja konsernin rohkaiseva tuki ovat nostaneet hänet harjoittelijasta kiertotalousyksikön tuotantopäälliköksi. Käyttöpäällikkö Antti Juopperi on puolestaan noussut 15 työvuoden aikana oppisopimusopiskelijasta voimantuotantoyksikön johtotehtäviin koulutusmyönteisen tiimin tsempillä ja joustavuudella.

Palo-oja_sisältökuva.jpg"Minun on täytynyt olla itse aktiivinen ja sanoa ääneen mitä haluan. Sen jälkeen toiveet on kyllä aina otettu hienosti huomioon ja esihenkilöt ovat tukeneet ja kannustaneet matkassa", tuotantopäällikkö Saara Palo-oja summaa.

Kuluvana keväänä Saaralla tulee Oulun Energialla täyteen jo 11 työvuotta. Mielenkiinnon saman konsernin sisällä työskentelemiseen on pitänyt talon hyvät kehittymismahdollisuudet häntä itseään kiinnostavissa asioissa. Myös sinnikkyys ja oma motivaatio ovat ohjanneet hänen urakehitystään harjoittelupaikasta lähtien.

Saaran_urapolkua_original.jpg

"Etsin harjoittelupaikkaa korkeastikoulutettujen työllistymiskurssilla ja silloin Laanilaan suunniteltu Ekovoimalaitos kiinnosti. Ensin minulle ei löytynyt sopivaa tekemistä, mutta jatkoimme ohjaajani kanssa väsytystaktiikalla yrittämistä ja lopulta ovet avautuivat. Kesän päätyttyä sain ensimmäisen määräaikaisen työsopimuksen".

Aluksi Saara teki Ekovoimalaitoksen rakentamisen aikatauluseurantaa ja laati ympäristön tarkkailusuunnitelmia yhdessä konsulttien kanssa. Sen jälkeen hänen ura on edennyt tasaisen määrätietoisesti ylöspäin konsernin sisällä.

Vuodenvaihteessa Saara nimitettiin Kiertotalousyksikön tuotantopäälliköksi vajaan kymmenen työntekijän vetovastuuseen. Työ on pääsääntöisesti resurssien varmistamista, töiden organisointia, laitoksen teknisiä kehitysprojekteja ja henkilöstöhallintaa.

Juopperi_sisältökuva.jpg

Into kehittää ja kouluttaa itseään töiden ohessa kuvaa samoin myös käyttöpäällikkö Antti Juopperin 15-vuotista uraa Oulun Energialla. Antti aloitti talossa voimalaitoksen käyttäjän oppisopimuskoulutuksen vuonna 2007. Hänen kanssaan yhtäaikaa koulutuksen aloittaneet neljä muuta henkilöä ovat Antin tapaan edelleen Oulun Energialla töissä.

"Talossa viihdytään pitkään, ja myös itse olen viihtynyt kaikissa tähänastisissa työtehtävissä", Antti toteaa.

Oulun Energialla töiden ohessa kouluttautuminen on varsin yleistä. Myös Antti kouluttautui parivuotisen oppisopimuskoulutuksen jälkeen prosessinohjaajaksi ja aloitti myöhemmin myös insinöörin amk-opinnot.

"Monet tsemppasivat jaksamaan, ja muutoinkin työyhteisö ja esihenkilöt suhtautuivat positiivisesti opiskeluihin töiden ohessa. Joustavuudesta suurin kiitos menee työkavereille, koska jouduin aika paljon tekemään vuoronvaihtoja".

Antin_urapolkua_original.jpg

Nyt Antti työskentelee voimantuotannon käyttöyksikössä johtaen kahdeksan hengen tiimiä ja   heidän lisäkseen noin 50 työntekijän käyttöhenkilöstöä. Työ on prosessiluonteista, johon kuuluu voimalaitoksen turvallisuusseurantaa, tehokkuuden kehittämistä ja tiimistä huolehtimista.

"Haluan luoda osallistavan ilmapiirin ja luoda avointa kommunikointikulttuuria. Koen onnistuneeni, kun koko tiimistä huokuu yhteinen tekeminen ja keskusteluyhteys on välitön", Antti kertoo.

Samankaltaisena toistuvaan prosessityöhön Saara kertoo saavansa motivaatiota, kun prosessit pysyvät vakaina ja työtiimi on innostunut tehtävistään.

"Työpäivät ovat täynnä haasteiden ja ongelmien ratkomista, jolloin hyvä tiimi on tärkeä voimavara. Myös positiivinen palaute ja pienet onnistumiset arjessa auttavat jaksamaan", Saara kertoo.

Seuraavaksi Saara haluaa syventää johtamisen ja esihenkilönä toimimisen taitojaan, ja kokee sen olevan myös mahdollista joskus tulevaisuudessa.

"Etenemistoiveitani on aina tuettu. Jos siihen ei olisi ollut mahdollisuuksia, en välttämättä olisi viihtynyt talossa näin kauan. Oulun Energia on vakaa työnantaja, täällä on hyvä porukka, pitkäaikaisia työntekijöitä, eikä tämä alakaan ole kovin suhdanneherkkä. Voin vain suositella", Saara summaa.

JuopperiPalooja_footer.jpg

Oulun Energian työntekijä katsoo kaukaisuuteen ja varjostaa kädellään aurinkoa.

Tule meille töihin

Meillä kohtaavat monen alan ammattilaiset ja osaajat. Tarkista avoimet paikkamme tai vakuuta meidän avoimella hakemuksellasi!

Töihin Oulun Energialle