Oulun Energian logo

Iso kasa puuhaketta

Pitääkö olla huolissaan?

08.01.2019 /Pertti Vanhala

Allekirjoittaneelle esitettiin vähän aikaa sitten asiakkaamme taholta seuraava huoli: ”Olen kaukolämpöasiakas ja uuden itse rakentamani omakotitalon ylpeä omistaja. Nyt minua huolettaa, saanko vielä ensi vuosikymmenellä lämpöä kotiini, kun energiakeskustelu kuulostaa siltä, että voimalaitoksissa ei saa käyttää mitään polttoainetta.”

Pertti Vanhala katsoo kameraan.

Kirjoittaja

Nimi: Pertti Vanhala

Titteli: Liiketoimintajohtaja

Pertti Vanhala on Oulun Energian energiantuotannosta vastaava liiketoimintajohtaja, jonka lisäksi hän toimii Turveruukki Oy:n toimitusjohtajana. Hänen vastuualueeseensa kuuluvat Toppilan ja Merikosken voimalaitokset, ekovoimalaitos ja kaukolämpö. Pertti osallistuu myös toimialan edunvalvontaan Bioenergia ry:n hallituksen puheenjohtajana. Hän harrastaa metsissä ja vesillä riistan ja kalojen perässä.

Meillä Oulun Energiassa puu on tärkein uusiutuvan lämpöenergian lähde. Olemme investoimassa uuteen biovoimalaitokseen, jonka ansiosta voimme lisätä puun osuutta energialähteenä. Tavoitteenamme on saavuttaa 90 % hiilineutraalisuusaste omassa energiantuotannossamme jo vuoteen 2030 mennessä.

Puun osuus polttoaineena kasvaa, mutta siihenkin liittyy kysymyksiä, kuten tämän päivän keskusteluista huomataan. Meillä energiapuun hankinnan kulmakivi on pieniläpimittainen ensiharvennuspuu, jonka korjuun avulla voidaan edistää nuoren metsän kasvua. Pohjois-Suomessa riittää risukoita, joten lähtökohta on tässä mielessä hyvä. Energian tuottamisessa toimitusvarmuus on tärkein yksittäinen asia, sillä lämpöä ei vielä nykyteknologialla pystytä varastoimaan merkittäviä määriä eikä se saa loppua kesken talven missään olosuhteissa. Tämän takia joudumme varmistamaan polttoaineen saatavuutta puun lisäksi energiaturpeella. Vaikka sen osuus tulevaisuudessa pienenee voimakkaasti, on se toimitusvarmuuden kannalta vielä tärkeä. Vaikka energiaturpeen osuus vastaisi vain muutaman viikon polttoainemäärää vuodessa, olisi sellainenkin katkos lämmön toimituksessa tammikuun pakkasilla liian pitkä.

Palaan minulle esitettyyn kysymykseen, pitääkö olla huolissaan uuden kodin lämmöstä. Ensinnäkin voin luvata, että me Oulun Energiassa teemme kaikkemme nyt ja tulevaisuudessa, jotta kodeissa on lämpöä saatavilla vuoden ympäri. Tunnistamme myös ilmastonmuutoksen merkityksen ja otamme sen vakavasti. Muutamme energiantuotantoa hiilineutraaliin suuntaan niin nopealla aikataululla, kuin se on toimitusvarmuus ja energian kohtuullinen hinta huomioiden mahdollista. Parhaat toimet tälle tielle löytyvät toimialan markkinaehtoisen ohjauksen avulla.