Oulun Energian logo

Oulun Energian biovoimalaitos talvella

Huoltovarmaa kaupunkienergiaa

16.04.2020 /Kimmo Alatulkkila

Jos ympäristöasioilla ja kustannustietoisuudella on jotakin vaikutusta unen laatuun, nukkuvat Oulun Energian kaukolämpöasiakkaat yönsä todennäköisesti keskimääräistä paremmin. Oulussa nimittäin tehdään systemaattisesti työtä yhteisen huolemme eteen: miten pelastetaan pallo, jolla elämme?

Oulun Energian lämpö palvelujohtaja Kimmo Alatulkkila.

Kirjoittaja

Nimi: Kimmo Alatulkkila

Titteli: Lämpöpalvelujohtaja

Kimmo Alatulkkila vastaa kaukolämpöverkon ja voimalaitosten kunnossapidosta sekä kaukolämmön jakelusta Oulun alueella. Katse on vahvasti tulevaisuuden energiaratkaisujen kehittämisessä, kuten kaukolämpöverkon mahdollistaman alustatalouden hyödyntämisessä. Tämä unohtamatta lämmönjakelun häiriöttömyyden turvaamista ja varautumista häiriötilanteisiin. Vapaa-aika kuluu perheen ja harrastusten parissa.

Vallitseva poikkeustilanne on tuonut perusarvot esille ihmisten arkeen ja nostanut huoltovarmuuden asiaksi, josta emme ole valmiita tinkimään. Käynnissä olevat investointimme uuteen Laanilan biovoimalaitokseen ja Ruskoon rakentuvaan jätteiden lajittelulaitokseen kuvaavat hyvin panostuksiamme huoltovarmuuden ja resurssitehokkuuden kehittämiseen jo aivan lähitulevaisuudessa.

OEbio.jpg

Tehtävänä huoltovarmuuden varmistaminen

Uusi biovoimalaitos on investointi, jolla turvataan energian huoltovarmuus oululaisille. Hyvinvointiyhteiskuntamme on hyvin riippuvainen häiriöttömän sähkö- ja lämpöenergian saannista. Energian saatavuus nimittäin muodostaa aivan alimmaisen kerroksen ihmisen tarvehierarkiassa. Meidän tehtävänämme energiayhtiönä on kaupunkilaisten vilun torjunta ja sen varmistaminen, että sähkö todellakin tulee pistorasioista ja lämpö pattereista. Uusiutuvien energianlähteiden vaikuttavuudesta keskustellessa on hyvä muistaa, että kaikki nykyisissä energiajärjestelmissä perustuu isoihin tuotantoyksiköihin.

Kuten tiedämme, valtakunnan tasolla sähköverkon pohjakuorman tuottavat isot ydinvoimalat, ja vesivoimaa hyödynnetään kulutuksen mukaan säätöenergiana. Kaupunkien sähkön- ja lämmöntuotannossa yhteistuotantolaitokset luovat vankan perustan, jonka avulla myös teollisuuden hukkalämpöjen hyödyntäminen on järkevää. Lisääntynyt aurinko- ja tuulienergiakapasiteetti näkyy sähkön hintavaihteluiden kasvuna suuntaan jos toiseenkin, mutta myös lisääntyneenä säätövoimatarpeena. Tämä asettaa vaatimuksia myös yhteistuotantovoimalaitosten tulevaisuuden ajomalleille. Uusiutuvien energianlähteiden lisääntymisen ja lämpöpumpputeknologian kehittymisen myötä on ilmennyt lukuisia uusia hukka- ja ylijäämälämmön lähteitä, joita kaukolämpöverkossa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää. Tulevaisuudessa myös geoenergian hyödyntäminen voi tulla mahdolliseksi.

Hukkalämmöt hyötykäyttöön

Tiesitkö muuten, että alun perin kaukolämpö on saanut alkunsa sähköntuotannon sivutuotteena syntyneen lämmön hyödyntämisestä? Suomessa isojen ydinvoimaloiden sähköntuotannon sivutuotteena syntynyt lämpö johdetaan vielä tänäkin päivänä lauhteena mereen. Näidenkin hukkalämpöjen hyödyntämiseen on todennäköisesti tulossa muutoksia isoissa kaupungeissa. Toisaalta myös pienempien ydinreaktoreiden hyödyntämisen mahdollisuudet osana lämmöntuotantoratkaisua voivat olla osa kaupunkien tulevaisuutta. Tästä kertoo esimerkiksi sanomalehti Kaleva. Ydinvoiman haasteena on teknologian ja raaka-aineen saatavuuden lisäksi sen poliittinen hyväksyttävyys, joten helppoa ja nopeaa ratkaisua se ei tarjoa.

Luonto2.jpg

Todennettavilla teoilla kohti ympäristötavoitteita

Mitä meidän sitten pitäisi tehdä kansakuntana vielä enemmän pelastaaksemme pallon, jolla elämme? Rohkenisin omasta puolestani sen todeta, että vaatimustasoa ilmaston eteen tehtävässä työssä tullaan nostamaan ja meitä kaikkia tullaan haastamaan jatkossa enemmän. Ilmaston kannalta tarvitsemme selkeitä ja todennettavia, isoja ja pieniä toimia kohti ympäristöystävällisempää energiaratkaisua. Moni asia on meidän jokaisen vaikutuspiirissä, jos ei suoraan, niin ainakin välillisesti. Oulun Energian tavoitteena on saavuttaa 100 % hiilineutraalisuus 2030-luvulla, ja kehityspolkumme on rakennettu huolellisen suunnittelun perusteella huoltovarmuudesta tinkimättä. Asiakkaamme ovat automaattisesti mukana ympäristötavoitteissamme.

Roolimme on turvata energiantuotanto ja -jakelu olosuhteista riippumatta, kun samalla kehitämme toimintaamme ympäristöystävällisemmäksi. Tätä työtä teemme suurella sydämellä. Huolettomuus ja varmuus kuvaavat hyvin kaupunkilaisille tarjoamaamme palvelua. Se on varmaa, että kaukolämpö on myös tulevaisuudessa energiatehokkaiden asuinkeskusten ratkaisu, sillä se kehittyy edelleen mahdollistaen myös uusien teknologioiden hyödyntämisen.

Huoltovarmuus on turvattava joka tapauksessa myös tulevaisuudessa, ja ympäristöasioiden kunnioittaminen on selkeä osa yritysten jatkuvuuden hallintaa. Seuraavissa blogikirjoituksissani kerron vielä tarkemmin konkreettisten esimerkkien avulla, miten Oulun Energialla kehitämme kaukolämpöä eteenpäin.

Lue lisää huoltovarmuudesta energia-alalla: Poikkeusoloihin varautuminen energia-alalla (LinkedIn)

 

Lapsi katsoo ruutua sohvalla.

Kaukolämmöstä enemmän irti

Tarjoamamme kaukolämmön palvelut varmistavat lämmityksesi energia- ja kustannustehokkuuden sekä ympäristöystävällisyyden.

Tutustu kaukolämmön palveluihin