Lukko kuvattuna piirilevyn päällä
Lukko kuvattuna piirilevyn päällä

Tietosuojaseloste työnhakijoille

Viimeksi päivitetty 16.5.2018. Tämän Tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa, miksi ja miten Oulun Energia Oy käsittelee työnhakijoiden henkilötietoja rekrytointiprosessin yhteydessä. Luethan Tietosuojaselosteen huolellisesti etukäteen.

Rekisterinpitäjä

Tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä toimii Oulun Energia Oy (jäljempänä "Oulun Energia", "rekisterinpitäjä"). Oulun Energia on vastuussa siitä, että henkilötietojen käsittely toteutuu tämän Tietosuojaselosteen ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Oulun Energia Oy
Y-tunnus: 0989376-5
Osoite: PL 116, 90101 Oulu

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö:

mira.juola@oulunenergia.fi

Henkilötietojen kerääminen

Oulun Energia kerää kaikki työnhakijaa koskevat henkilötiedot lähtökohtaisesti työnhakijalta itseltään. Oulun Energia voi tietyissä tilanteissa kerätä tietoja työnhakijasta myös muista lähteistä kuin työnhakijalta itseltään sovellettavan lainsäädännön rajoissa, pääasiallisesti työnhakijan suostumuksella tai lainsäädännön salliessa. Oulun Energia voi rekrytointiprosessin aikana käyttää myös ulkoistettuja rekrytointikumppaneita, jotka toimivat Oulun Energian puolesta ja lukuun sekä Oulun Energian ohjeistuksen alaisena, esim. soveltuvuusarviointien tekemiseksi tai rekrytointiprosessin ulkoistusten yhteydessä.

Keräämme työnhakijoista esimerkiksi seuraavia rekrytointiprosessin kannalta tarpeellisia tietoja:

Oikeusperuste ja käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme työnhakijoiden henkilötietoja rekrytointiprosessin hoitamista varten, kuten työhakemusten käsittelemiseksi, rekrytointiprosessista tiedottamiseksi sekä työhaastatteluiden järjestämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on työsopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen työnhakijan pyynnöstä.

Tietojen siirtäminen ja luovuttaminen

Voimme siirtää ja luovuttaa työnhakijoiden henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

Tietojen siirtäminen EU/ETA:n ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi tai lakiin perustuvien säilytysaikojen mukaan. Esimerkiksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntö edellyttää meitä säilyttämään tietojasi yhden vuoden ajan rekrytointiprosessin päättymisestä. Kun henkilötietojen säilytysaika on kulunut umpeen ja niiden käsittelylle ei enää ole perustetta tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa, henkilötiedot poistetaan.

Oikeutesi

Rekisteröitynä sinulle turvataan soveltuvassa tietosuojalainsäädännössä seuraavat oikeudet:

Voit lähettää yllä mainitut pyynnöt tietosuojavastaavallemme osoitteeseen: mira.juola@oulunenergia.fi.

Tietojen suojaaminen

Meillä on käytössämme tarpeelliset tekniset ja organisatoriset tietoturvatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi hävittämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytökseltä ja asiattomalta pääsyltä tietoihin. Rajoitamme esimerkiksi pääsyä tietoihisi vain sellaisille rekrytointiprosessiin osallistuville henkilöille, joilla on työnsä puolesta tarve käsitellä kyseisiä tietoja.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tätä Tietosuojaselostetta. Jos teemme muutoksia Tietosuojaselosteeseen, lisäämme tiedon asiasta Oulun Energian verkkosivujen avoimet työpaikat -osioon, josta löydät myös uusimman version Tietosuojaselosteesta.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää Tietosuojaselosteesta tai henkilötiedoista, jotka koskevat sinua, voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme: mira.juola@oulunenergia.fi.