Höyryävä Oulujoki talvisessa kirkkaassa maisemassa

Vastaamme globaaleihin ympäristöhaasteisiin

Energia-ala on avainasemassa, kun torjutaan globaaleja ympäristöhaasteita. Oulun Energian tavoitteena on tuottaa energiaa täysin hiilineutraalisti vuoteen 2035 mennessä. Ympäristövastuu tarkoittaa meille konkreettisia tekoja tämän tavoitteen eteen.

Ilmaston lämpeneminen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vaikuttavat meidän kaikkien tulevaisuuteen. Kestävämpään yhteiskuntaan siirtyminen vaatii nopeita ja merkittäviä muutoksia eri elämänaloilla.  

Energia-alalla muutos on käynnissä. Ala on sitoutunut puolittamaan kaukolämmön ja sähkön tuotannon päästöt vuoteen 2030 mennessä. Energiayritysten toimenpiteet vaikuttavat laajasti myös muilla aloilla, kuten teollisuudessa, liikenteessä, asumisessa. 

Oulun Energia on luonut polun, jota etenemällä saavutamme omistamassamme energiantuotannossa hiilineutraaliuden.